strona główna forum dyskusyjne

Elektroniczna książka ewidencji polowań indywidualnych eKEPI

Najczęściej pojawiające się pytania na temat książki

 1. W jaki sposób następuje identyfikacja osoby chcącej dokonać wpisu?
  program identyfikuje myśliwego przez jego numer telefonu zapisanych w danych koła, co identyfikuje go podczas dzwonienia do infolinii, wysyłania SMS lub korzystania z aplikacji na telefon z systemem Android. Jeżeli telefonu dzwoniącego do infolinii nie ma w bazie danych programu, to identyfikacja następuje na podstawie unikalnego numeru identyfikacyjnego myśliwego w programie. Numer identyfikacyjny może być drukowany przy nazwisku myśliwego na odstrzałach wystawianym przez program, więc nawet jak go myśliwy zapomni, to może spojrzeć na odstrzał i już zna swój numer.

 2. Czy można zabezpieczyć się przed dokonywaniem "nieautoryzowanych" wpisów?
  Dla wpisów przze telefonu, którego numer jest w bazie, wiadomo kto dzwoni i nieautoryzowany wpis jest niemożliwy. Jeżeli dzwonimy na numer infolinii z numeru innego, niż zapisany w bazie, to trzeba podać swój numer identyfikacyjny. Jeżeli zapisujemy innego myœliwego, któy będzie polował, na infolinii podajemy jego numer identyfikacyjny, a jezeli zapisujemy przez komputer, to wybieramy myśliwego z listy. Przez aplikację eKEPI i przez SMS można zapisać tylko siebie. Teoretycznie, gdyby ktoś zadzwonił dla żartu (musi przy tym znać numer, na który ma zadzwonić) i wymyślił numer identyfikacyjny swój i/lub myśliwego polującego, to i tak się wyłoży, bo numery musiałyby być z tego samego koła, a do tego trzeba znać numery obwodów i rejonów w danym kole, bo nie wie do bazy danych jakiego koła się dodzwonił. Poza tym program pamięta numer dzwoniącego, więc "żartownisia" można łatwo zidentyfikować.

 3. Czy można zapisać się na kilka łowisk jednocześnie oraz czy można zablokować taką możliwość (uchwała WZ nie zezwala na zapisywanie się w kilka łowisk jednocześnie)?
  Główną zasadą działania tej książki jest możliwość istnienia tylko jednego aktywnego wpisu myśliwego na rejon, z jednym wyjątkiem, o którym w następnym pytaniu. Tak długo, jak wpis ten jest aktywny, myśliwy nie zapisze się na żaden inny rejon w obwodzie, ani na żaden inny obwód dzierżawiony przez koło. Dopiero jak się wypisze, to możliwe będzie zapisanie się w książce powtórnie.

 4. Czy można zapisać się na cały obwód, np. na polowanie na kaczki
  Każdy obwód jest w programie podzielony na do 99 unikalnych rejonów (od 01 do 99) okreslających jednoznacznie miejsce, gdzie może znajdować się myśliwy zapisany na dany rejon. Jest jeszcze jeden rejon w obwodzie o numerze 00, który oznacza właśnie polowanie na całym obwodzie. Mysliwy zapisany np. na polowanie nocne z wyprzedzeniem do 24 godz., co jest dozwolone, może się na czas przed tym polowaniem zapisać wiadomością SMS na rejon 00, czyli cały obwód, ale program zezwoli na jego polowanie w tym rejonie tylko do godziny, o której zaczyna się jego polowanie w jednym z rejonów od 01 do 99, na które zapisał się wcześniej.

 5. Czy można zapisać się na kilka łowisk podając godzinę zakończenia polowania w poprzednim łowisku (polowanie w łowisku nr 12 do godz 19, zapis na łowisko nr 12 od godz. 19)?
  Nie można zapisać się równocześnie na kilka łowisk (patrz pkt 3 wyżej), ale ponieważ wypisanie się jest trywialnie proste. np. przez wysłanie SMS z jedną literą W i numerem nowego rejonu/rewiru wpisać sie na niego. Przepisując się na inny obwód podobnie, na przykład SMS-em wysyłamy tylko literę W i można od razu zapisać sie na rejon/rewir w innym obwodzie.

 6. Co się dzieje w przypadku gdy do odstrzału w planie pozostał 1 byk i poluje na niego równocześnie kilku myśliwych?
  W momencie strzelenia ostatniego byka z planu, myśliwy powinien go natychmiast wpisać do książki, nawet jeszcze z ambony, a książka natychmiast wysyła SMS do wszystkich członków koła na zapisane w bazie danych ich telefony komórkowe informację, że ostatni byk z planu został strzelony. Tego SMS otrzymują oczywiście również polujący w tym samym czasie myśliwi w obwodzie i wiedzą, że byk został strzelony.

 7. W obwodzie poluje kilku myśliwych na ostatniego byka w planie, dwóch z nich strzela byka i chce zapisać je do książki. Czy obaj wpiszą strzelone byki?
  Teoretycznie, gdyby dwóch myśliwych strzeliło równocześnie ostatniego byka i obaj zgłaszali strzelenie byka do książki, to książka przyjmie oba wpisy, tak samo jak książa papierowa. Pamiętajmy, przy tym, że rozporządzenie MŚ pozwala przekroczyć plan o 10% (w tym wypadku jeleni, a nie samych byków), a więc wszystko jest w porządku.

 8. Jaki jest status prawny tej formy ewidencji w świetle ustawy Prawo Łowieckie i Rozporządzenia Ministra tzw. regulaminu polowań?
  Wskazane przepisy nie zakazują książki elektronicznej, ani też nie mówią, że książka ma być papierowa. W książce elektronicznej eKEPI zagwarantowaliśmy wszystkie funkcje, które zgodnie z rozporządzeniem MŚ ma mieć książka ewidencji na polowania indywidualne, w tym, koło moze prowadzić ja równolegle w sposób papierowy, drukujac na bieżąco kolejne strony książki i trzymając je dla kontroli np. przze PSŁ, jeżeli ta nie posługuje się Internetem. Warto zauważyć, że wszystkie składane do Sejmu projekty zmian ustawy 'Prawo łowieckie' zakładają wprowadzenie książki elektronicznej, a PZŁ oferuje obecnie kołom swoją książke elektroniczną, więc nie może być mowy, żeby taka książka mogła byc uznana za nielegalną. Zresztą już kilku rzeczników dyscyplinarnych prowadziło postepowania, przed rozpoczeciem udostępniania takiej książki przez PZŁ i wszyscy postępowania umarzali.

 9. Jakią przewagę ma książka elektronicznz nad dotyczczasowa książa papierową>
  Pomijąc już rzecz najważniejszą, ze nie trzeba do książki jeŸdzić, żeby się do niej wpisać lub sprawdzić, czy rejon gdzie chcemy polować jest wolny, książka uniemożliwia kreślenie i zamazywanie wpisów oraz gwarantuje, że chociaż ma funkcję kasowania błędnego wpisu działającą przez okres czasu zadeklarowany indywidualnie przez zarząd każdego koło, to kasowanie zostaje zablokowane w momencie pojawienia się kolejnego wpisu innego myśliwego, tak, że numeracja w książce jest zawsze ciągła.

 10. Czy do książki elektronicznej może wpisać się trzech kolegów na polowanie w tym samym miejscu?
  Tak samo jak do książki papierowej, do książki elektronicznej może się wpisać większa liczba myśliwych w ten sam rejon/łowisko, po uzgodnieniu z już polującymi. Po dopisaniu sie nowego myśłiwego do zajętego rejopnu/rewizru, wszyscy zapisani na ten rejon otrzymają SMS z informacją o imieniu i nazwisku polujących w nim myłsiwych oraz o nummerze ich telefonów, żeby ułatwić ewentualne ich skontaktowanie się.

 11. Czyjej własności jest książka elektroniczna?
  Wszystkie dane wprowadzane do książki są własnością koła, które dostawca oprogramowania przechowuje w imienu koła na swoich dyskach. Koło jako właściciel ma wolną rękę gdzie umieszcza książkę elektroniczną, tak samo jak z książką papierową umieszczając ją np. w schowku w/na domu łowczego, czy leśniczego. Akceptując książkę elektroniczną, koło wyraża zgodę, o której mówi rozporządzenia MŚ, na jej dostępność z każdego miejsca geograficznego przez infolinię/SMS/web.

 12. Jak w elektronicznej książce weryfikuje się podpis dokonującego wpisu?
  Na takie pytanie odpowiada informacja przy pytaniu pierwszym wyżej. Jeżeli program jednoznacznie identyfikuje osobę kontaktującą się z książką, to wpisane przez program imię i nazwisk w kolumnach podpisu potwierdza w 100%, że jest to właśnie osoba zgłaszająca dany wpis. Zapisaniwe się imienia i nazwiska zgłaszającego do książki na walor podpisu elektronicznego danej osoby, bo nie ma możliwości, żeby program potwierdził wpis imieniem i nazwiskiem osoby nie zidentyfikowanej.

 13. Kto bierze odpowiedzialność za pomyłkowe wpisanie się myśliwego na rejon kolegi i jak udowodnić, że uzgodnił wpis.
  W książce papierowej taka sytuacja może mieć miejsce, ale jak podano wyżej, myśliwi polujący w tym samym rejonie/rewirze dosatja na SMS informacje kto z nimi poluje. Poza tym, zarząd koła może tak ustawić parametry programu, że każdy myśliwy upoważnia wybrane przez siebie osoby do dopisania sie na zajęty przez siebie rejon/rewir osoby nie upoważnione nie dopisza się do innego myśłiwego, który ich nie upoważnił. Poza tym zawsze istnieje możliwość dochodzenia istnienia kontaktu obu myśliowych poprzez billingi ich telefonów.

 14. Czy jest dostęp dla osób uprawnionych do kontroli?
  Książka elektroniczna każdego obwodu posiada link dostępu bez konieczności logowania i tylko do odczytu. Link ten koło udostępnia nadleśniczemu, czego wymaga rozporządzenia MŚ, ale także może udostępnić go PSŁ i każdej innej instrytucji, którą uzna za właściwą.

 15. Czy można przeglądać książkę wstecz?
  Wszystkie zapisy w książce, od początku sezonu, są dostępne dla wszystkich członków koła i wszystkich innych, którym koło da dostęp do książki. Po sezonie książka zaczyna wpisy od nowa w nowym sezonie, ale książki z poprzednich sezonów są dalej dostępne dla uprawnionych.

 16. Czy wpisywanie do książki elektronicznej nie dyskryminuje niektórych osób, bo nie każdy bez problemu obsłuży taki wpis?
  Telefon jest chyba we współczesnym społeczeństwie narzędziem, któym posługiwanie się jest na podobnym poziomie jak używanie długopisu w książce papierowej. Oczywiście mogą być osoby, np. głuche, które inforlinią się nie wpiszą. Osoba głucha może za to skorzystać z dostępu do książki przez stronę internetową i przez SMS. Trudno sobie wyobrazić inne przypadłości, które uniemożlią wpisy do książki elektronicznej, a pozwolą na wpisy do książki papierowej. Zawsze dla każdego z typów książek zostaje możliwość poproszenia kolegi o dokonanie wpisu.

 17. Czy myśliwy nie posiadający odstrzału, albo z odstrzałem, który utracił ważność, może polować po wpisie do książki?
  Taka sytuacja nie może nastąpić, jezeli koło używa modułu łowczego naszegom oprogramowani. Jeżeli koło korzysta tylko z modułu książki, tak samo zresztą tak jak i w książce papierowej, można się zapisać, ale trzeba podać numer odstrzału, któego ważność upłyneła. Jeżeli koło używa modułu łowczego, to w przypadku utraty ważności odstrzałów posiadanych przez myśliwego, książka nie przyjmie wpisu i myśliwy nie będzie mógł się zapisać do momentu, aż przedłuży sobie odstrzał lub otrzyma nowy.


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.