strona główna forum dyskusyjne

Elektroniczna książka ewidencji polowań indywidualnych eKEPI

Najczęściej pojawiające się pytania na temat książki

 1. W jaki sposób następuje identyfikacja osoby chcącej dokonać wpisu?
  program identyfikuje myśliwego przez jego numer telefonu zapisanych w danych koła, co identyfikuje go podczas dzwonienia do infolinii, wysyłania SMS lub korzystania z aplikacji eKEPI na telefon z systemem Android lub iOS (Apple). Jeżeli telefonu dzwoniącego do infolinii nie ma w bazie danych programu, to identyfikacja myśliwego następuje na podstawie unikalnego numeru identyfikacyjnego zapisanego w programie. Numer identyfikacyjny może być drukowany przy nazwisku myśliwego na odstrzałach wystawianym przez program, więc nawet jak go myśliwy zapomni, to może spojrzeć na odstrzał i już zna swój numer identyfikacyjny.

 2. Czy możliwe są nieautoryzowane wpisy do książki i jakie sie przed nimi zabezpieczenia?
  Przy wpisach przez telefon (infolinia i SMS), którego numer jest w bazie, wiadomo kto dzwoni lub wysyła wiadomość i nieautoryzowany wpis jest niemożliwy. Jeżeli zapisujemy się przez infolinię z numeru innego, niż zapisany w bazie, to trzeba podać swój numer identyfikacyjny. Jeżeli zapisujemy infolinią innego myśliwego, podajemy jego numer identyfikacyjny, a jeżeli zapisujemy go przez komputer, to wybieramy myśliwego z listy. Przez aplikację mobilną eKEPI i przez SMS można zapisać tylko siebie. Teoretycznie, gdyby ktoś zadzwonił dla żartu (musi przy tym znać numer, na który ma zadzwonić i wymyślił numer identyfikacyjny swój i/lub myśliwego polującego, to i tak się wyłoży, bo numery musiałyby być z tego samego koła, a do tego trzeba znać numery obwodów i rejonów w danym kole, bo nie wie do bazy danych jakiego koła się dodzwonił. Poza tym program pamięta numer dzwoniącego, więc "żartownisia" może łatwo zidentyfikować policja, bo wszystkioe numery telefonów sa obecnie rejestrowane.

 3. Czy można zapisać się na kilka łowisk jednocześnie?
  Podstawowąą zasadą działania książki eKEPI jest możliwość istnienia tylko jednego aktywnego wpisu myśliwego w kole, choć z jednym wyjątkiem, o którym w następnym pytaniu. Tak długo, jak wpis jest aktywny, myśliwy nie zapisze się na żaden inny rejon w obwodzie, ani na żaden inny obwód dzierżawiony przez koło. Dopiero jak się wypisze, to możliwe będzie zapisanie się w książce powtórnie.

 4. Czy można zapisać się na cały obwód, np. na polowanie na kaczki
  Każdy obwód koło może podzielić w programie na do 999 unikalnych rejonów/rewirów/sektorów/łowisk (od 01 do 999) określających jednoznacznie miejsce, gdzie może znajdować się myśliwy zapisany na dany rejon. Jest zawsze jeden rejon w obwodzie o numerze 0, który oznacza właśnie polowanie na całym obwodzie. Myśliwy zapisany np. na polowanie nocne z wyprzedzeniem do 24 godz., co jest dozwolone, może się na czas przed tym polowaniem zapisać wiadomością SMS na rejon 0, czyli cały obwód, ale program zezwoli na jego polowanie tylko do godziny, o której zaczyna się jego polowanie w jednym z rejonów od 1 do 999, na które zapisał się wcześniej.

 5. Czy można zapisać się na kilka różnych miejsc podając godzinę zakończenia polowania w jednym miejscu do godz 19 i zapis z góry na inne miejsce od godz. 19?
  Nie można zapisać się równocześnie na kilka łowisk (patrz pkt 3 wyżej), ale ponieważ przepisanie się jest trywialnie proste. np. przez wysłanie SMS z jedną literą W i numerem nowego rejonu/rewiru/sektora/łowiska wpisać się na niego. Przepisując się na inny obwód podobnie, na przykład SMS-em wysyłamy tylko literę W i można od razu zapisać sie na rejon/rewir/sektor/łowisko w innym obwodzie.

 6. Co się dzieje w przypadku gdy do odstrzału w planie pozostał 1 byk i poluje na niego równocześnie kilku myśliwych?
  W momencie strzelenia ostatniego byka z planu, myśliwy powinien go natychmiast wpisać do książki, nawet jeszcze z ambony, a książka natychmiast wysyła SMS do wszystkich członków koła na zapisane w bazie danych ich telefony komórkowe informację, że ostatni byk z planu został strzelony. Tego SMS otrzymują oczywiście również polujący w tym samym czasie myśliwi w obwodzie i wiedzą, że byk został strzelony.

 7. W obwodzie poluje kilku myśliwych na ostatniego byka w planie, dwóch z nich strzela byka i chce zapisać je do książki. Czy obaj wpiszą strzelone byki?
  Teoretycznie, gdyby dwóch myśliwych strzeliło równocześnie ostatniego byka i obaj zgłaszali strzelenie byka do książki, to książka przyjmie oba wpisy, tak samo jak książa papierowa. Pamiętajmy, przy tym, że rozporządzenie MŚ pozwala przekroczyć plan o 10% (w tym wypadku jeleni, a nie samych byków), a więc wszystko może być w porządku.

 8. Jakią przewagę ma książka elektronicznz nad dotyczczasową książką papierową?
  Pomijąc już rzecz najważniejszą, że nie trzeba do książki jeŸdzić, żeby się do niej wpisać lub sprawdzić, czy rejon gdzie chcemy polować jest wolny, książka uniemożliwia kreślenie i zamazywanie wpisów oraz gwarantuje, że chociaż ma funkcję kasowania błędnego wpisu działającą przez okres czasu zadeklarowany indywidualnie przez zarząd każdego koło, to kasowanie zostaje zablokowane w momencie pojawienia się kolejnego wpisu innego myśliwego, tak, że numeracja w książce jest zawsze ciągła.

 9. Czy do książki elektronicznej może wpisać się kilku kolegów na polowanie w tym samym miejscu?
  W zależności od ustawienia parametrów programu przez zarząd, możliwe są dwie opcje:
  1. Tak samo jak do książki papierowej, do książki elektronicznej może się wpisać większa liczba myśliwych w to samo miejsce, po uzgodnieniu z już polującymi. Po dopisaniu się nowego myśliwego do zajętego miejsca, wszyscy zapisani w to miejsce otrzymają SMS z informacją o imieniu i nazwisku polujących w nim myśliwych oraz o numerze ich telefonów, żeby ułatwić ewentualne ich skontaktowanie się.
  2. Do polującego w obwodzie myśłiwego mogą dopisać się tylko te osoby, które ten polujący wczesniej upoważnił do dopisywania się do niego. Osoba bez takiego upoważnienia nie dopisze się do miejsdca zajętego przez myśliwego, który nie udzielił takiego upoważnienia. Po dopisaniu oboje otrzymują wiadomość SMS jak w opcji wyżej.


 10. Czyjej własności jest książka elektroniczna?
  Wszystkie dane wprowadzane do książki są własnością koła, które dostawca oprogramowania przechowuje w imienu koła na swoich dyskach. Koło jako właściciel ma wolną rękę gdzie umieszcza książkę elektroniczną, tak samo jak z książką papierową umieszczając ją np. w schowku w/na domu łowczego, czy leśniczego. Akceptując książkę elektroniczną, koło wyraża zgodę, o której mówi rozporządzenia MŚ, na jej dostępność z każdego miejsca geograficznego przez infolinię/SMS/Internet.

 11. Jak w elektronicznej książce weryfikuje się podpis dokonującego wpisu?
  Na takie pytanie odpowiada informacja przy pytaniu pierwszym wyżej. Jeżeli program jednoznacznie identyfikuje osobę kontaktującą się z książką, to wpisane przez program imię i nazwisk ow kolumnach podpisu potwierdza w 100%, że jest to właśnie osoba zgłaszająca dany wpis. Zapisanie się imienia i nazwiska zgłaszającego do książki na walor podpisu elektronicznego danej osoby, bo nie ma możliwości, żeby program potwierdził wpis imieniem i nazwiskiem osoby nie zidentyfikowanej.

 12. Kto bierze odpowiedzialność za pomyłkowe wpisanie się myśliwego na rejon kolegi i jak udowodnić, że uzgodnił wpis.
  W książce papierowej taka sytuacja może mieć miejsce, ale jak podano wyżej, myśliwi polujący w tym samym miejscu dostają na SMS informację kto z nimi poluje. Poza tym, zarząd koła może tak ustawić parametry programu, że każdy myśliwy upoważnia wybrane przez siebie osoby do dopisania sie na zajęte przez siebie miejsce, a osoby nie upoważnione nie dopisza się do innego myśliwego, którego upoważnienia wcześniej nie otrzymali. Zawsze też istnieje możliwość dochodzenia istnienia kontaktu obu myśliowych poprzez billingi ich telefonów.

 13. Czy jest dostęp dla osób uprawnionych do kontroli?
  Książka elektroniczna każdego obwodu posiada link dostępu bez konieczności logowania i tylko do odczytu. Koło decyduje, czy link ten udostępnia nadleśniczemu jako miejsce wyłożenia książki, czy też nie, ale także może udostępnić go PSŁ lub organom ścigania, jeżeli uzna za właściwe.

 14. Czy można przeglądać książkę wstecz?
  Wszystkie zapisy w książce, od początku sezonu, są dostępne dla wszystkich członków koła i np. gościom, którym koło da dostęp do książki. Po sezonie książka zaczyna wpisy od nowa w nowym sezonie, ale książki z poprzednich sezonów są dalej dostępne dla uprawnionych osób z zarządu.

 15. Czy wpisywanie do książki elektronicznej nie dyskryminuje niektórych osób, bo nie każdy bez problemu obsłuży taki wpis?
  Telefon jest chyba we współczesnym społeczeństwie narzędziem, któym posługiwanie się jest na podobnym poziomie jak używanie długopisu w książce papierowej. Oczywiście mogą być osoby, np. głuche, które inforlinią się nie wpiszą. Osoba głucha może za to skorzystać z dostępu do książki przez stronę internetową i przez SMS. Trudno sobie wyobrazić inne przypadłości, które uniemożlią wpisy do książki elektronicznej, a pozwolą na wpisy do książki papierowej. Zawsze dla każdego z typów książek zostaje możliwość poproszenia kolegi o dokonanie wpisu.

 16. Czy myśliwy nie posiadający odstrzału, albo z odstrzałem, który utracił ważność, może polować po wpisie do książki?
  Taka sytuacja nie może nastąpić, jeżeli koło używa modułu łowczego naszegom oprogramowani. Jeżeli koło korzysta tylko z modułu książki, tak samo zresztą tak jak i w książce papierowej, można się zapisać podając numer odstrzału, nawet niewaznego. Ale jeżeli koło używa modułu łowczego, to w przypadku utraty ważności odstrzałów posiadanych przez myśliwego, książka nie przyjmie wpisu i myśliwy nie będzie mógł się zapisać do momentu, aż przedłuży sobie odstrzał lub otrzyma nowy.


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.