strona główna forum dyskusyjne

OD REDAKCJI SERWISU

PZŁ wystąpił do nas o skasowanie z nagłówka stron logo i nazwy "Polski Związek Łowiecki" oraz o zaprzestanie używania domeny www.pzlowiecki.pl, jako zbyt podobnej do nowej domeny Związku www.pzlow.pl. Zmiany te powinny zapewnić klarowny przekaz informacyjny i nie wprowadzać użytkowników w błąd co do pochodzenia poszczególnych informacji. Dla osób, które nie śledziły początków witryny www.pzlowiecki.pl warto przypomnieć historię jej powstania.

Od końca 1998 r. przekazywałem do ZO PZŁ w Gdańsku sugestie, aby Polski Związek Łowiecki utworzył witrynę internetową, dla właściwej prezentacji łowiectwa polskiego oraz dla utworzenia platformy informacyjnej dla członków PZŁ w tym lawinowo rozwijającym się medium. Po skontaktowaniu mnie z Prezesem PZŁ, pozwoliłem sobie na wysłanie do Prezesa Lecha Blocha pisemnej propozycji wszechstronnej pomocy dla Związku w przygotowaniu takiej witryny.

W roku 2000 na okręgowym zjeździe PZŁ w Gdańsku jako delegat swojego koła powtórzyłem wszystkie argumenty dla jak najszybszego utworzenia witryny internetowej Związku. W pół roku później zaproponowałem ZO PZŁ w Gdańsku zainwestowanie w taką witrynę przez firmę Tetra Polska, której jestem dyrektorem. Propozycja ta znalazła uznanie ZO i ORŁ w Gdańsku, co upoważniło ZO PZŁ do wyrażenia zgody, aby Tetra Polska zarejestrowała w NASK tę domenę i została jej abonentem.

Od tego czasu domena pozwoliła na zintegrowanie ciągle nielicznych w Internecie kół i zarządów okręgowych PZŁ, stanowiąc w sieci wizytówkę naszego Związku, odwiedzaną obecnie przez ponad 12 tysięcy myśliwych i sympatyków w ciągu miesiąca. Do miesiąca października witryna zastępowała nieobecną w sieci witrynę ZG PZŁ, służąc nieodpłatnie szeregu kołom łowieckim i zarządom okręgowym, które założyły na niej swoje strony. Należy podkreślić, że firma Tetra Polska, nie otrzymuje żadnych dochodów z tytułu utrzymywania tej witryny, a ponosi wszystkie związane z nią koszty.

Utworzenie oczekiwanej już od dawna witryny ZG PZŁ, uważam za sukces Związku i cieszę się z jej powstania.

Spełnimy żądanie PZŁ, a witryna stworzona przez Tetra Polska uzyska nową domenę www.lowiecki.pl i w jej nagłówku nie będzie już logo i nazwy Związku, aby nie było wątpliwości, który podmiot reprezentuje PZŁ w Internecie. Tymczasowo jednak, w dalszym ciągu wypełniać będziemy nasze zobowiązania wobec użytkowników, którzy założyli swoje strony na www.pzlowiecki.pl do czasu, kiedy uzyskamy od Związku instrukcje co zrobić ze stronami trzech Zarządów Okręgowych, posiadających swoje strony z tym adresem internetowym. Kołom korzystającym z dotychczasowej domeny umożliwimy utrzymywanie ich stron na naszych serwerach, w ramach nowego adresu internetowego witryny.

W ramach www.lowiecki.pl dalej będziemy prezentować treści łowieckie pomocne radą, informacją i rozrywką szerokim rzeszom myśliwych i ich sympatyków. O łowiectwie, myśliwych i ich problemach jest ciągle za mało informacji w sieci i będziemy starać się uzupełniać te informacje dla dobra myśliwych i Polskiego Związku Łowieckiego.

Piotr Gawlicki
Dyrektor
TETRA Polska
25/11/2002


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.