strona główna forum dyskusyjne


KOMENTARZE REDAKTORA SERWISU
05.01.2004Bezpieczeństwo polowania

Od pewnego już czas możemy ogladać na stronie głównej wyniki ankiety dotyczącej bezpieczeństwa polowania. Wypowiedziało się w niej do dzisiaj przeszło 600 osób, a to wystaczająco dużo, aby można przyjąć wyniki tej ankiety za reprezentatywne dla całego naszego środowiska. Czy więc polujemy bezpiecznie? Z ankiety wynika, że 87% respondentów jest zdania, że zasady te są co najmniej formalnie przestrzegane, ale niepokoi, że aż w 55% przymyka się oko na niektóre naruszenia.

Te 55% to większość nas myśliwych, to większość kół i w końcu większość wykonywanych polowań. Nie jest to wynik zadawalający, szczegónie, że inne 11% respondentów informuje nas, że zasady bezpieczeństwa są u nich nagminnie łamane, a dodatkowe 5% przyznaje, że właściwie to strach w ich kole polować. W tym kontekściwe 28% wskazujących na rygorystyczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, choć cieszy, nie jest wynikiem zadawalającym.

Cóż należy zrobić? Oczywiście ustawicznie apelować i przypominać o zasadach bezpieczeństwa, tylko, że tylko taką metodą nie poprawimy sytuacji. Wiem, że niektóre ZO PZŁ starają się dopilnować, aby przed każdym sezonem koła przeprowadziły szkolenie z zasasd bezpieczeństwa, tyle tylko, że sprawdzenie wykonania tego obowiązku jest całkowicie formalne, bo ogranicza się do zebrania protokółów i list obecności z takich szkoleń, a to za mało, bo nie daje rzeczywistego obrazu sytuacji. Sądzę, że ZO mogą zmobilizować wystarczającą ilość doświadczonych myśliwych w swoim okręgu, których delegowano by na co najmniej jedno polowanie zbiorowe w roku w każdym kole, celem złożenia sprawozdania z przestrzegania w zasad bezpieczeństwa. To dopiero były wiarygodny materiał do oceny stanu bezpieczeństwa polowania w kołach, a ZO miałyby w tym ważnym temacie możliwość rzeczywistej kontroli działalności kół łowieckich i członków zapisanej w statucie PZŁ.

Piotr Gawlicki


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.