strona główna forum dyskusyjne


KOMENTARZE REDAKTORA SERWISU
04.04.2004Młodzi w naszych szeregach

Minął kolejny rok łowiecki, co zawsze smuci w związku z nieubłaganie mijającym czasem, ale przecież rozpoczął się następny sezon, niosący braci myśliwskiej nowe nadzieje i wezwania. Jak wynika z zamieszczonej w serwisie ankiety był on dla 34% z nas bardziej udany niż poprzedni, czego nie mogło potwierdzić 26% ankietowanych, którzy ocenili go gorzej. Dla porządku dodajmy, że dla 20% z nas był on taki sam jak poprzedni, a 9% nie polowało w ub. roku w ogóle, bądź po prostu nie są myśliwymi.

Jednak nie te przywołane wyżej wyniki zwóciły przede wszystkim moją uwagę. To co z tej ankiety wydaje mi się być najbardziej interesujące, to liczba 11%, dla których mijający sezon był pierwszym rokiem ich przygody łowieckiej. Oczywistym jest, że nie w takim procencie przyrasta nas myśliwych w Polskim Związku Łowieckim, choć biorac po uwagę obserwowany wzrost średniej wieku członków kół łowieckich zmierzajacy do wieku emerytalnego, byłoby to bardzo pożądanym zjawiskiem. Jak w takim razie czytać ten stosunkowo wysoki procent pierwszoroczniaków biorących udział w tej ankiecie?

Opowiedź jest prosta. Internet jako nowe medium jest wykorzystywane zdecydowanie częściej przez ludzi młodych, niż tych bliższych emerytury. Śmię twierdzić, że procent 18-latków, dla których Internet jest chlebem powszednim i głównym źródłem informacji zbliża się nieuchronnie do 100%. To wielkie wyzwanie dla naszego Związku, bo praktycznie dla całego zaciągu młodych wstępujących w nasze szeregi Internet staje się podstawowym źródłem wiedzy o łowiectwie, polowaniu i działalności PZŁ. To że kierownictwo naszego Związku nie doceniało tej sytuacji, tego nie trzeba nawet uzasadniać, a czy zechce ją docenić obecnie i w przyszłości to nie wiem, ale mam taką nadzieję. Wiem za to na pewno, że nasz serwis będzie starał się, aby każdy myśliwy i każdy kandydat na myśliwego mógł znaleźć w nim całą niezbędną wiedzę o łowiectwie i wszystkie potrzebne mu na codzień informacje.

Piotr Gawlicki


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.