strona główna forum dyskusyjne


KOMENTARZE REDAKTORA SERWISU
26.04.2004Oświadczenie o badaniu

Myśliwi polujący w najbliższy weekend, jako pierwsi mogą poznać zmiany związane z przystąpieniem Polski do UE. Od dnia 1 maja, odstawiając do punktu skupu tusze strzelonej zwierzyny grubej, trzeba będzie złożyć tamże pisemne oświadczenie o przeprowadzonym przez siebie badaniu przewodu pokarmowego zastrzelonego zwierza i jego zachowaniu przed strzałem. Czy ten obowiązek wynikający bezpośrednio z ustawy o wymaganiach weterynaryjnych pochodzi od dyrektywy unijnej, czy też jest samodziel-
nym twórczym działaniem polityków nie wiem i nie o tym chciałem mówić.

Zastanawia mnie, jak do tego obowiązku przygotowany jest nasz Związek, nasze koła łowieckie i my sami, szeregowi myśliwi. Dura lex sed lex i czy nam się to podoba czy nie, oświadczenia ściśle określone co do ich wzoru będziemy zmuszeni wypełniać, bo inaczej nie przyjmą tuszy w skupie. A mamy się oświadczyć o tym czy w żołądku i jelitach nie było ciał obcych, gazów, stanów zapalnych, tj. przekrwień, obrzęków, rozpulchnień, guzków pasożytniczych, czy wybroczyn i do określić, czy zwierzyna przed strzałem nie była apatyczna lub pobudzona, nie miała sztywnych kończyn lub chwiejnego kroku oraz czy wykazała brak bojaźliwości lub inne nietypowe zachowanie.

Postawię tezę, że od góry do dołu nie jesteśmy w PZŁ przygotowani do powyższego obowiązku. Nie wiemy kto dostarczy nam druk oświadczenia, czy skup, przez co powstanie wymaganie żeby myśliwi osobiście dostarczył patroszone przez siebie sztuki, czy też każdy myśliwy ma mieć taki druk przy sobie? Kto ma podpisać oświadczenie, jeżeli kto inny strzelał, a kto inny patroszył? Co w sytuacji strzałów na miękie? Jak od strony merytorycznej jesteśmy przygotowani do rozpoznania prawidłowych i nieprawidłowych gazów w żołądku i jelitach, jak mamy rozpoznawać obrzęki, rozpulchnienia, guzki pasożytnicze i wybroczyny? Czy jakiekolwiek służby, np. weterynaryjne zadbały, żeby dostarczyć myśliwym wiedzy, aby umieli dokonać właściwej oceny? Co w przypadku pomyłki w oświadczeniu myśliwego? Pytań jest więcej i najprawdopo-
dobniej jak zwykle wszyscy chcieli dobrze i zrobili co w ich mocy, a wyszło ..... jak zawsze, czyli sami na dole musimy się zmierzyć z problemem bez pomocy z nikąd.

Piotr Gawlicki


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.