strona główna forum dyskusyjne


KOMENTARZE REDAKTORA SERWISU
13.06.2004Edukacja nowicjuszy

Jakby spróbować przeanalizować jakie tematy najczęściej pokazują się w dyskusjach na Forum, to łatwo dojść do wniosku, że są to tematy podnoszone przez stażystów lub co dopiero przyjętych do PZŁ myśliwych, którzy szukają informacji o wszystkich praktycznych aspektach myśliwstwa. Jeżeli tak jest, to należy zastanowić się, dlaczego tej informacji nie mogą znaleźć gdzie indziej, tylko właśnie w pytaniach na Forum. Odpowiedź na to pytanie jest trywialnie prosta, tej informacji w praktyce nigdzie po prostu nie ma.

Wydawnictwa książkowe, mimo że nieraz bardzo ciekawe i pouczające, to jednak są odległe od bieżącej informacji jaką broń, jaką amunicję, czy jaką optykę można znaleźć tu i teraz na rynku. Publikacje w czasopismach, tak w Łowcu Polskim, jak i Braci Łowieckiej nawet gdyby ocenić je jako dobre, to są periodyczne i nie mogą nadążyć z aktualną informacją, a przecież spotyka się również wiele krytycznych uwag, że oba te periodyki zapominają o szerokiej prezentacji praktycznej strony myślistwa, zaaferowane realizacją własnych celów publicystycznych. Najprawdopodobniej również zawartość merytoryczna kursów dla nowowstępujących do PZŁ jest zbyt teoretyczna, a za mało praktyczna.

W tej sytuacji Forum staje się skarbnicą poszukiwanej informacji, ale jako redakcja serwisu zdajemy sobie sprawę, że tego typu Forum choć jest nadzwyczaj użyteczne, też nie w pełni jest właściwym instrumentem praktycznej edukacji młodych myśliwych. Wychodząc z tego założenia chciałbym zaanansować postawionie sobie przez redakcję serwisu priorytetu stworzenia specjalnych stron serwisu pozwalających na zgromadzenie bieżacej praktycznej informacji dla nowowstępujących do PZŁ. Nie obiecuję jeszcze terminu gotowości takich stron, bo może to potrwać nawet kilka miesięcy, ale chciałbym zapewnić, że prace nad nimi zostały rozpoczęte.


Piotr Gawlicki


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.