strona główna forum dyskusyjne


KOMENTARZE REDAKTORA SERWISU
20.06.2004Uchwalono ustawę łowiecką

Sejm RP uchwalił zmiany do ustawy 'Prawo łowieckie' i ustawa ta przechodzi obecnie do Senatu, celem jej ostatecznego uchwalenia. Kształt, który nadali jej posłowie dostępny jest w serwisie i każdy może wyrobić sobie o niej swoje zdanie. Jej pozytywem jest odejście od najbardziej kontrowersyjnych zapisów zgłaszanych w projekcie, które zostały przez posłów odpowiednio zmienione, ale szereg ułomności dotychczasowej ustawy nie został w ogóle dostrzeżony, a niektóre nowe zapisy mogą budzić co najmniej zdziwienie.

Przede wszystkim zniknął kategoryczny zapis pozwalający PZŁ na konkurowanie z kołami o prawo do dzierżawienia obwodów łowieckich.
Pisałem o tym na łamach Łowca Polskiego, wytykając wadliwość takiego rozwiązania i na szczęście zostało ono zmienione w ten sposób, że to koło będzie miało prawo pierszeństwa do obwodu, a PZŁ będzie mógł dzierżawić go tylko do czasu znalezienia się koła zainteresowanego dzierżawą. Pewne obawy może budzić konieczność zwrotu nakładów PZŁ na ten obwód, nie więcej niż za ostatnie 2 lata, ale przecież o nowy obwód będzie się raczej starało koło o dobrych wynikach finansowych na dotychczas dzierżawionych obwodach, a nowo powstałe koło powinno jednak coś zapłacić, jeżeli dostaje obwód, w którym zainwestowanano pewne środki.

O zmianach mogących budzić zdziwienie, jeżeli nie protest myśliwych będzie jeszcze czas podyskutować zanim Senat zajmie się przyjęciem ustawy. Tu zasygnalizuję tylko niektóre:

  • niejasności co do organów okręgowych PZŁ i ich kompetencji,
  • wyraźniejszą sugestię, że dzierżawa obwodu to dzierżawa gruntu, a nie prawa do polowania,
  • dość pokrętne traktowanie w ustawie praw cudzoziemców do polowania w Polsce,
  • kontrole SŁ w przedsiębiorstwach sprzedających polowania dewizowe, bez podania czego,
  • przeniesienie spraw karania myśliwych za pewne wykroczenia, np. brak podczas polowania przy sobie legitmacji PZŁ, czy odstrzelanie lochy zamiast odyńca i kozła, zamiast kozy do sądów powszechnych, jakby te nie miały już nic do roboty, a sądy łowieckie były przeciążone.

Piotr Gawlicki


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.