strona główna forum dyskusyjne


KOMENTARZE REDAKTORA SERWISU
10.10.2004Szacunek dla prawa

Wraca co jakis czas w dyskusjach na forum temat badań weterynaryjnych tusz zwierzyny zabieranej przez myśliwych na użytek własny. Obecnie obowiązujące prawo nie pozostawia myśliwym wyboru, ich obowiązkiem jest dowiezienie na badanie do uprawnionej placówki weterynaryjnej całej tuszy wraz z narogami. Dopiero po pozytywnym badaniu mięso można konsumować. Ten ustawowy obowiązek jest jednoznaczny więc powinien być powszechnie przestrzegany, a jak jest w rzeczywistości?
Jak to w naszych kraju częstokroć bywa, rzeczywistość odbiega od przygotowanych przez prawodawców reguł. Spójrzmy na wyniki naszej
ankiety, do której napływa średnio 100 odpowiedzi dziennie. Ustawowowego obowiązku przestrzega tylko 12% myśliwych. Czy cała reszta naraża siebie i swoje rodziny na choroby i odpowiedziałność karną? Nie podejrzewam ich o to, bo tam gdzie zagrożenie jest wymierne i realne, myśliwi są konsekwentni. Mięsa z dzika z tkną przed jego zbadaniem pod kątem włośnicy. Wprawdzie nie korzystają z najbardziej wiarygodnej metody wytrawiania, co spowodowane jest małą dostępnością tego badania i bardziej skomplikowaną procedurą, ale badania na trychinoskopie nie odpuszczą. Ten 1%, który deklaruje nie wykonywanie żadnego badania mieści się w błędzie statystycznym i nie można wykluczyć że powstał z wpisów tylko dla zabawy, bo ankieta jest dostępna dla wszystkich.

Powodów tej sytuacji nie upatruję tylko w braku poszanowania prawa przez obywateli. Nie mniej znaczącym jest tu brak szacunku prawodawcy dla przedmiotu i podmiotów tego prawa, bo nie ważne jak będzie, ale ważne, żeby z przepisów wynikało, że wszystko jest w porządku. To jedna z chorób, na którą zapadają wybrani przez nas przedstawiciele. Choroba bardzo groźna, bo nie tylko toczy ona prawodawców, ale w o wiele szerszym rozmiarze dotyka nas wszystkich. Obniża wiarygodność prawa, a przez to koroduje podstawy całego systemu wartości będącego kanonem państwa prawa. Z chorobą tą należy walczyć nie tylko przez skuteczne egzekwowanie obowiązującego prawa, ale również przez uzmysławianie naszym demokratycznie wybranym przedstawicielom, że wybieramy ich po to, aby swoim działaniem służyli tym, których reprezentują. I ta myśl nie dotyczy jedynie spraw badania tusz, ale nadaje się do przypomnienia wszystkim tym, których w dowolnych gremiach wybieramy na swoich przedstawicieli, również tym, którym powierzamy odpowiedzialność za kszałt i działalność naszego Związku.

Piotr Gawlicki


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.