strona główna forum dyskusyjne


KOMENTARZE REDAKTORA SERWISU
17.10.2004Strzelectwo myśliwskie

Strzelectwo myśliwskie, w myśl statutowych zadań naszego Zrzeszenia, ma służyć podnoszeniu umiejętności strzeleckich myśliwych i propagować łowiectwo. Doskonalenie umiejętności strzeleckich na strzelnicach, w tym domowa "sucha zaprawa”, mają niewątpliwie duży wpływ na humanitarne pozyskiwanie zwierzyny. Nasz system szkoleń strzeleckich pozostawia jednak wiele do życzenia. Jedno szkolenie w kołe na sezon to stanowczo za mało. Za mało, aby po półrocznym pauzowaniu „odfajkowaniu” kręgu lub osi myśliwskiej, dawało pożądane rezultaty.

Dużo kół łowieckich w naszym kraju posiadało własne „podwórkowe” strzelnice zbudowane własną pracą, właśnie w celach podnoszenia umiejętności strzeleckich. Po wprowadzeniu nowej ustawy, która zaostrzyła wymogi techniczne jakim mają odpowiadać strzelnice, wiele z nich zostało wyeliminowanych z użytkowania. Jednak tym którym zależało na podnoszeniu umiejętności strzeleckich doprowadzili swoje strzelnice do wymogów technicznych zgodnych z ustawą. Strzelnic PZŁ czy też prywatnych, na których można odbywać pełen „sześciobój myśliwski” jest dość sporo, jednak niestety są jeszcze regiony kraju w których myśliwy musi pokonać około 100 km lub dalej, do najbliższej takiej strzelnicy, aby móc sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie.

Sa jednak właściciele strzelnic, którzy organizując strzelanie zachęcają do rywalizacji, a swoją pomysłowością uatrakcyjniają zawody np. poprzez włączanie do jednej imprezy strzeleckiej kilku strzelnic. Takie propozycje zyskują coraz to szerszą rzeszę zwolenników, bo poprzez takie zawody myśliwy poznaje nowe strzelnice oraz nowych znajomych. Przykładem niech będzie „Puchar św. Huberta” organizowany przez ZO Poznań, gdzie wyodrębniono trzy klasy, aby każdy bez względu na swoje predyspozycje strzeleckie mógł startować i powalczyć o dobrą lokatę. Innym przykładem niech będzie np. ustanowienie przez ZO Koszalin „Turnieju Czterech Strzelnic” oraz Koszalińskiej Odznaki Strzeleckiej, czy też prywatna strzelnica w Osiu, która rok rocznie organizuje "Zawody Rodzinne”. Są to tylko niektóre przykłady w jaki sposób można popularyzować strzelectwo myśliwskie w swoim regionie. Tak trzeba zachęcać młodych adeptów myślistwa do strzelectwa myśliwskiego, by swoje poczynania zaczynali na strzelnicy, a uzyskane doświadczenie w wprawnym posługiwaniu się bronią przenieśli na niwę łowiecką

Bogusław Bauer


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.