strona główna forum dyskusyjne


KOMENTARZE REDAKTORA SERWISU
28.11.2004Chłód dawnych czasów

Cytat z wypowiedzi Piotr Ławrynowiczna, łowczego okręgowego, członka NRŁ i komisji statutowej: KTO w świetle przepisów nowej ustawy reprezentuje, a więc i odpowiada za prawidłową realizację określonych w ustawie zadań PZŁ przed organami Państwa? ................ Ponadto, czy twoim zdaniem (vide Twoje dywagacje) fakt, że nadzorowani i kontrolowani samodzielnie wybierają sobie osobę realizującą te zadania, a to proponujesz, z pominięciem zdania tego, który za ich realizację w skali kraju odpowiada, tj. łowczego krajowego jest OK?.

Odpowiadam cytatem znowelizowanej ustawy:
Art. 32a. ust.1 ...............3) Zarząd Główny jako organ zarządzający.,
a pojęcia "łowczego krajowego " nie ma w ustawie w ogóle. Nie wiem co myślał ZG PZŁ popierając powyższe zapisy do nowelizowanej ustawy, ale musiał chyba mieć świadomość, że po wejściu ich w życie, dotychczasowe uprawnienia łowczego krajowego zapisane w obecnym statucie PZŁ staną się niezgodne z ustawą i jego pozycja jako osoby, której powierza się kierowanie Zrzeszeniem zostaje zastąpiona ustawowym organem kolegialnym i to nie tylko na poziomie krajowym, ale również na poziomie okręgów, bo gdyby nowy statut powoływał jednak zarządy okręgowe, to byłyby one w swoim działaniu związane stanowiskiem Zarządu Głównego. Dlatego stawiam dolary przeciw orzechom, że powyższe upomnienie się o poza ustawowe kompetencje dla łowczego krajowego, zapowiada próbę przemycenia w nowym statucie niezgodnych z ustawą uprawnień dla tego stanowiska.

Również druga myśl zawarta w cytacie wyżej daje do głębokiego zastanowienia, co też komisja statutowa przygotowuje, czego nam szarym członkom na razie nie ujawnia. Jeżeli poddaje się w wątpliwość rzetelność dokonywanych przez członków PZŁ wyborów swoich organów, przez sugestię nadanie aparatowi zarządzającemu prawa do weryfikacji tych wyborów, to znaczy, że delegaci wybrani przesz szerokie rzesze członków PZŁ będą tylko przykrywką dla jedynie słusznych decyzji podejmowanych przez aparat zarządzający. To już przerabialiśmy i pewnie w swojej naiwności uznaliśmy, że czasy te już bezpowrotnie minęły. Czy znowu mam stawiać dolary przeciw orzechom, że .......?

Piotr Gawlicki


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.