strona główna forum dyskusyjne


KOMENTARZE REDAKTORA SERWISU
02.01.2005Pytanie do NRŁ

Czas Świąt minął i trzeba wrócić do naszej łowieckiej rzeczywistości. Jeden z redaktorów serwisu jeszcze przed Świętami słusznie skonstatował, że wbrew obowiązującemu statutowi Zrzeszenia mówiącemu o 5-letniej kadencji organów Zrzeszenia, NRŁ skróciła kadencję zjazdów okręgowych, podejmując uchwałę w sprawie zwołania XXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ. W ten sam sposób skróceniu uległa również kadencja Zjazdu Krajowego, a co z pozostałymi organami Zrzeszenia?

Oczywistym jest, że na zjazdach wybrane zostaną nowe rady okręgowe oraz NRŁ i gdyby więc zaczęły one od razu działać, to kadencja dotychczasowych rad byłaby też skrócona o 5 miesięcy. Nie można jednak wykluczyć, że zjazdy uchwalą, że nowe rady będą czekały do grudnia z rozpoczęciem swojej kadencji. Po co więc ten pośpiech ze zjazdem 2 lipca? Odpowiedzi udzielalił pośrednio Jerzy Czepułkowski, przewodniczacy komisji statutowej NRŁ w Nr 10/2004 Łowca Polskiego: .."aby ewentualna konieczność dokonania korekty (nowego statutu), przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów nastąpiła jeszcze w roku 2005."... W takim razie zadaję Naczelnej Rady Łowieckiej pytanie. Po co wielomiesięczne prace komisji statutowej, po co zbieranie uwag i wniosków do projektu statutu, po co przyjmowanie statutu przez Zjazd, jak z góry zakłada się możliwość wprowadzenia zmian w statucie natychmiast po jego przyjęciu?

Brak logiki? Dla szeregowego członka Zrzeszenia może tak , ale trudno podejrzewać o to członków NRŁ. NRŁ może zakładać, że nie wszystko pójdzie na Zjeździe Krajowym zgodnie z góry założonym planem i w nowym statucie znajdą się zapisy niekorzystne dla członków obecnych organów Zrzeszenia, a więc potrzebne będzie jakieś koło ratunkowe. Co wtedy należy zrobić? To proste, nowe organy nie rozpoczną jeszcze kadencji, a stare spróbują ugadać z posłami obecnej kadencji Sejmu takie zmiany do ustawy łowieckiej, które nakażą zmodyfikowanie statutu PZŁ we "właściwym" kierunku. Tylko co będzie, jak parlament rozwiąże się w czerwcu, jak coraz głośniej się o tym mówi, a w nowym obecne kierownictwo Zrzeszenia nie będzie miało swoich popleczników?

Może nic, bo może uda się wybrać na Zjazd Krajowy sprawdzonych działaczy, którzy nie dopuszczą do "rozmontowywania Zrzeszenia" przez demokratyczne procedury, gwarantując członkom obecnych organów spokojną przyszłość. Wtedy jedynymi przegranymi będziemy my szeregowi myśliwi, bo nie tylko utracimy resztki wpływów na działanie oganów Zrzeszenia, co wprowadza projekt nowego statutu, ale dodatkowo wyłożymy czystą gotówkę na realizację pomysłu NRŁ. Wysłanie ponad 100,000 listów zwołujących dodatkowe walne zgromadzenie na 1-2 miesiące przed zebraniami corocznymi, to ponad 200,000 zł. za same znaczki pocztowe zabrane z budżetów kół, około 30,000 zł. na koperty, papier, ksero, etc. i jeszcze ca 50 tys. zł. wartości pracy sekretarzy kół, którzy muszą zawiadomienia o nadzwyczajnych zgromadzenia kół napisać, pokserować poadresować i wysłać, licząc na to tylko 2 godziny po średnio przyjmowanych w kołach 10 zł. za godzinę pracy. A koszty dojazdu myśliwych na dodatkowe zebrania to już miliony złotych nam zabrane.

Jeżeli nie mam racji, to NRŁ wyjaśni pewnie szerokim rzeszom myśliwych podstawy merytoryczne i formalne podjęcia uchwały Nr 55. W podstawie formalnej w/w uchwały NRŁ podany jest nie przystający w żaden sposób do sytuacji §40 pkt.2 Statutu PZŁ. Czy to błąd pisarski w oficjalnym dokumencie Zrzeszenia, czy też NRŁ nie bardzo wie, nad czym głosuje? W obu wypadkach to wstyd i członkom Zrzeszenia należy się również w tej sprawie wytłumaczenie.


PS - w dniu 5 stycznia br. ZG PZŁ sprostował podstawę prawną powołanej wyżej uchwały na §40 pkt.1 Statutu PZŁ, tłumacząc błąd opublikowaniem wstępnego projektu uchwały, a nie jej ostatecznej wersji. Gdyby dostępne były dla członków Zrzeszenia protokóły z posiedzeń NRŁ, to moglibyśmy się dowiedzieć kto dostrzegł błąd we wstępnym projekcie uchwały i spowodował zmianę jej treści, bo taką osobę warto by wybrać do NRŁ również na następną kadencję.

Piotr Gawlicki


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.