strona główna forum dyskusyjne


KOMENTARZE REDAKTORA SERWISU
20.06.2005Dziennik Łowiecki

Z przyjemnością informuję wszystkich czytelników portalu "Łowiecki", że w jego ramach zacznie ukazywać się dziennik internetowy pod tym samym tytułem, jako czasopismo zarejestrowane zgodnie z ustawą 'Prawo prasowe'. Sąd Okręgowy w Gdańsku wpisał dziennik "Łowiecki" do rejestru pod numerem 1079. Redaktorem naczelnym został niżej podpisany, a wydawcą dziennika jest spółka z o.o. P&H Limited, w której 98% udziałów posiada Tetra Polska Sp. z o.o., po przeniesieniu do P&H Limited całego portalu.

Powstanie tego dziennika jest dużym wyzwaniem dla jego redakcji, bo choć daje jej znaczącą ilość uprawnień służących zdobywaniu informacji dla swoich czytelników, to nakłada też na nią szereg obowiązków szczegółowo opisanych w powołanej wyżej ustawie. Wychodząc codziennie, "Łowiecki" będzie dawał organom PZŁ możliwość przekazywania na bieżąco myśliwym i kołom łowieckim informacji nt. działalności Zrzeszenia, czego w dotychczas istniejących miesięcznikach i kwartalnikach nie dało się zrealizować.

Będziemy publikowali każdą informację otrzymaną z ZG PZŁ, z NRŁ oraz z zarządów okręgowych Zrzeszenia. Jeżeli taka będzie wola kierownictwa PZŁ, to udostępnimy łamy naszego dziennika do bezpośredniego wprowadzania informacji na jego strony z komputerów w biurach PZŁ, bez ingerencji redakcji. Będziemy też starali się być obecni wszędzie tam, gdzie coś ważnego dla PZŁ się dzieje i np. już wystąpiliśmy do prezesa NRŁ o udzielenie dwóm redaktorom dziennika akredytacji na Krajowym Zjeździe Delegatów, żeby móc bezpośrednio po Zjeździe złożyć o nim informację czytelnikom "Łowieckiego".

Wydawanie dziennika dla myśliwych w całym kraju łączy się z koniecznością radykalnego zwiększenia ilości współpracowników terenowych, którzy z nadanymi im uprawnieniami dziennikarskimi będą mogli na bieżaco informować o tym, co ciekawego dzieje się w ich okręgach. Chcielibyśmy doprowadzić w krótkim czasie do sytuacji, że na każdej imprezie organizowanej przez PZŁ w Polsce będą nasi reporterzy, którym umożliwimy zdalne wprowadzania sprawozdań, co pozwoli czytelnikom na natychmiastowe zapoznanie się z wynikami zawodów strzeleckich i prób psów, sprawozdaniami z imprez oraz decyzjami podejmowanymi w organach Zrzeszenia. Taka współpraca dziennikarska nie będzie miała charakteru zarobkowego w ramach umowy o pracę, bo na to nie pozwala jeszcze potencjał wydawcy i będzie realizowana na zasadzie woluntariatu.

Wszystkich zainteresowanych taką współpracą przyszłych dziennikarzy "Łowieckiego" zapraszamy do zgłoszania się do redakcji pocztą email. Prosimy o podanie swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem o prawie redakcji do ich przetwarzania dla w/w potrzeb, zakreślenie zakresu tematycznego współpracy, który najbardziej interesuje kandydata oraz okręgu, w którym dana osoba chciałaby pełnić swoje obowiazki. Do tego proszę dodać krótki opis swoich dotychczasowych działań i osiągnięć w organach koła i Zrzeszenia. Osobom zakwalifikowanym do współpracy wydamy upowanienia do reprezentowania redakcji oraz legitymacje prasowe. Zapraszamy jak najszersze grono czytelników "Łowieckiego".

Piotr Gawlicki


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.