strona główna forum dyskusyjne

"Leśny Turniej Strzelecki"


Z A P R O S Z E N I E


Zarząd Okręgowy PZŁ w Łomży zaprasza na zawody "Leśny Turniej Strzelecki"
w dniu 14.08.2005 r. w m. Czerwony Bór
 1. Miejsce zawodów - strzelnica myśliwska ZO PZŁ w Czerwonym Borze.
 2. Udział w zawodach mogą brać członkowie PZŁ posiadający ważną legitymację członkowską, którzy przed rozpoczęciem zawodów dokonają na miejscu wpłaty wpisowego w wys. 70,- zł.
 3. Zawody zostaną rozegrane w 6-cioboju myśliwskim.

  PROGRAM STRZELAŃ
  - krąg 20 rzutków (tylko dublety na 7 stanow. plus 2 dublety na tzw." dziadzie") 100 pkt.
  - oś 20 rzutków (polow. Na słonki z podrywu 1-nym strzałem) 100 pkt.
  - zając 2 serie po 5 przebiegów (strzel. poza miot 1-nym strzałem) 50 pkt.
  - przeloty 10 rzutków (masz. pływająca z m-ca i z podchodu 1-nym strzałem)    50 pkt.
  - dzik 2 serie po 5 przebiegów   100 pkt.
  - rogacz + lis 10 strzałów (wyłacznie z wolnej ręki na 50 m.) 100 pkt.


 4. Klasyfikacje
  • indywidualna - otwarta
  • indywidualna w klasie leśników (strzelcy posiadający średnie lub wyższe wykształcenie leśne)
  • zespołowa - 3-ch strzelców dowolnie zestawionych, którzy zgłoszą chęć występowania w jednej drużynie sędziemu głównemu przed rozpoczęciem zawodów.

Wszyscy zawodnicy otrzymają skromny posiłek, a w czasie trwania zawodów czynny będzie bufet.

Najlepsi w poszczególnych klasyfikacjach otrzymają odpowiednie nagrody

Kontakt:
 • Łowczy Okręgowy - Jerzy Włostowski tel. (86) 216 41 42 v 600 471 991 e-mail j.wlostowski@pzlow.pl
 • sędzia główny zawodów - Albin Wierzbicki (Alus) - 604 248 608 e-mail alus@lowiecki.pl
Z łowieckim "DARZ BÓR" serdecznie zapraszamy


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.