strona główna forum dyskusyjne


Regulamin

I Zawodów w Strzelaniach Myśliwskich

o Puchar firmy HEYM

 

 

  1. Zawody rozegrane będą na strzelnicy w Antoninku w dniu 10.09.2006 r.

Początek zawodów godz. 800.

  1. Zawody przeprowadzone będą wyłącznie w klasyfikacji indywidualnej.
  2. Udział w zawodach jest dobrowolny. Uczestniczyć w nich mogą członkowie PZŁ oraz członkowie zagranicznych Związków Łowieckich.
  3. Program zawodów obejmuje pełny wielobój myśliwski przeprowadzony według regulaminu strzelań myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego.
  4. Udział w zawodach warunkuje opłata wpisowego w wysokości 100 zł od każdego uczestnika. Zgłoszenia uczestnictwa z podaniem imienia, nazwiska zawodnika, klasy oraz ZO PZŁ należy dokonać w terminie do 06.09.2006 r. na adres:

 

Polski Związek Łowiecki

Zarząd Okręgowy

ul. Libelta 37

61-707 Poznań

tel. 061-8524218

lub

e-mail: m.kolasinski@pzlow.pl lub pzl@pzl.poznan.pl

 

 

 

6.         Konkurencje:

  • Strzelanie śrutem:

a) do rzutków na osi myśliwskiej                        20 rzutków

b) do rzutków na kręgu myśliwskim                    20 rzutków (6 dubletów)

c) do rzutków na przelotach                               10 rzutków

   (bez przesłon)

d) do makiety zająca w przebiegu          10 przebiegów (2 serie po 5 przebiegów) rozpoczynając z prawa na lewo

 

  • Strzelanie kulą:

a)       do makiety stojącego rogacza i lisa jedna seria 10 strzałów po 5 do tarczy rogacza i lisa w dowolnej kolejności.

b)       do makiety dzika w przebiegu – jedna seria 10 strzałów na przemian rozpoczynając z prawa na lewo. Czas na oddanie strzałów do 5 min..

Do strzelań kulowych i śrutowych wolno używać wyłącznie myśliwskiej broni palnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23.03.2005 r, z tym, że najmniejszym kalibrem dopuszczonym do strzelań podczas zawodów jest 222 Remington.

 

 

7.         Ocena strzelań:

- za każde trafienie rzutka lub makiety zająca – 5 pkt. (niezależnie od tego czy został trafiony pierwszym czy drugim strzałem)

- przy strzelaniu do makiety dzika, rogacza i lisa pkt, wynika z dodawania wartości punktowych trafionych pierścieni.

Każdy zawodnik może uzyskać maksymalnie 500 pkt.

Kolejność zajętych miejsc ustala się wg uzyskanych punktów

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników o pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka (baraż) przez strzelanie jednej konkurencji, którą określi Sędzia Główny przed rozpoczęciem zawodów. O zajęciu dalszych miejsc decyduje kolejno:

-     lepszy wynik w strzelaniu śrutem

-     lepszy wynik na kręgu myśliwskim

-     lepszy wynik na osi myśliwskiej

-     lepszy wynik na zającu

-     lepszy wynik na dziku.

 

8.         Nagrody:

  • miejsca I – III puchary, dyplomy
  • nagrody rzeczowe w tym broń firmy HEYM

 

 


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.