strona główna forum dyskusyjne

Z A P R A S Z A M Y
31 marca 2007 roku na III-cie zawody
o "Puchar Wiosennej Przylaszczki"

  • Miejsce zawodów - strzelnica myśliwska ZO PZŁ Warszawa w m. Suchodół k/Tarczyna
  • Zbiórka o godz. 9:00
  • Wpisowe wynosi 100,- zł (w to wliczony jest posiłek skromny, ale za to podobno bardzo smaczny). Całość wpisowego po potrąceniu kosztów przeznaczona będzie na nagrody).
  • Zawody będą przeprowadzone w pełnym wieloboju myśliwskim zgodnie z prawidłami obowiązującymi w PZŁ.
  • Klasyfikacja - zawodnicy będą klasyfikowani w klasie otwartej.
  • Zawodnicy zajmujący czołowe miejsca zostaną uhonorowani pucharami i dyplomami, oraz otrzymają atrakcyjne nagrody.
  • W trakcie trwania zawodów czynny będzie bufet gastronomiczny z jak twierdzą organizatorzy bardzo atrakcyjną obsługą
  • Kontakt z przedstawicielem organizatorów - Hubert Witak tel. kom. 602 505 230
  • Na zakończenie zawodów przewidziano wspólne ognisko.
SERDECZNIE ZAPRASZAMYSzukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.