strona główna forum dyskusyjne


Z A P R O S Z E N I E
Jubileuszowy XXV Turniej Strzelectwa Myśliwskiego
Olecko-Giżycko - 29 lipca 2007


Koło Łowieckie "SARNA" w Olecku przy współpracy z ZO PZŁ w Suwałkach organizują Jubileuszowy XXV Turniej Strzelectwa Myśliwskiego. Koło Łowieckie "SARNA" w Olecku w roku 2007 obchodzi 55-lecie istnienia koła, a strzelnica myśliwska w Doliwach swoje 25-lecie istnienia. Zawody rozpoczną się o godz.9.00 w dniu 29 lipca 2007 roku (niedziela dzień po Pucharze Jezior w Giżycku) na strzelnicy myśliwskiej w Doliwach k/ Olecka. Strzelnica znajduje się przy trasie Olecko-Giżycko na 10- tym kilometrze od Olecka.

Udział w zawodach mogą brać wszyscy, a przede wszystkim członkowie PZŁ, posiadający pozwolenie na broń po opłaceniu wpisowego w wysokości - 70 zł. Osoby nieposiadające pozwolenia na broń mogą wziąć udział w zawodach pod nadzorem instruktora strzelectwa myśliwskiego.

Wpisowe należy wpłacać w dniu zawodów w sekretariacie zawodów od godz.8:20.
Turniej rozegrany będzie w 6-cio boju myśliwskim w/g prawideł PZŁ.

Program strzelań

przeloty(maszyna elektryczna) 10 rzutków 50 pkt.
krąg(maszyny elektryczne) 20 rzutków ( 6 dubletów) 100 pkt.
Oś (maszyna pływająca) 20 rzutków ( 10 z pochodu) 100 pkt.
Zając(napęd elektryczny) 10 przebiegów ( 5p+5l ) 50 pkt.
Dzik(napęd elektryczny ) 10 przebiegów (5l.+ 5p.) 100 pkt.
Rogacz /lis 5/5 strzałów 100 pkt.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia -500 pkt.

Zdobywcy miejsc od I do X otrzymają nagrody rzeczowe. Zdobywcom miejsc od I do VI będą wręczone pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcy turnieju w klasie otwartej i w klasie powszechnej otrzymają puchary. Wszyscy otrzymają okolicznościowy znaczek zawodów upamiętniający Jubileusz Koła Łowieckiego "Sarna" i Strzelnicy Myśliwskiej w Doliwach
Biorące udział w zawodach Diany są gośćmi Koła Łowieckiego "Sarna" w Olecku i są zwolnione z opłaty wpisowego.
Tradycyjnie po zawodach, na osi zostanie rozegrany V turniej strzelecki o nagrodę specjalną szablę oficerską. Wpisowe do tego konkursu -25 zł. W trakcie zawodów czynny będzie na strzelnicy bufet gastronomiczny.

Z myśliwskim pozdrowieniem "DARZ BÓR".

Prezes Zarządu
dr inż. Stanisław L. Ramotowski

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.