strona główna forum dyskusyjneXXVI Turniej Strzelectwa Myśliwskiego
03.08.2008


Koło Łowieckie "SARNA" w Olecku przy współpracy z ZO PZŁ w Suwałkach organizują XXVI Turniej Strzelectwa Myśliwskiego. Zawody rozpoczną się o godz.9.00 w dniu 03 sierpnia 2008 roku (niedziela dzień po Pucharze Jezior w Giżycku) na strzelnicy myśliwskiej w Doliwach k/ Olecka. Strzelnica znajduje się przy trasie Olecko-Giżycko na 10- tym kilometrze od Olecka.
Udział w zawodach mogą brać wszyscy, a przede wszystkim członkowie PZŁ, posiadający pozwolenie na broń po opłaceniu wpisowego w wysokości - 70 zł. Osoby nieposiadające pozwolenia na broń mogą wziąć udział w zawodach pod nadzorem instruktora strzelectwa myśliwskiego.
Wpisowe należy wpłacać w dniu zawodów w sekretariacie zawodów od godz.820.
Turniej rozegrany będzie w 6-cio boju myśliwskim w/g prawideł PZŁ.

Program strzelań
przeloty(maszyna elektryczna)
krąg(maszyny elektryczne)
Oś (maszyna pływająca)
Zając(napęd elektryczny)
Dzik(napęd elektryczny )
Rogacz /lis
10 rzutków
0 rzutków ( 6 dubletów)
20 -,,- ( 10 z pochodu)
10 przebiegów ( 5p+5l )
10 -,,- (5l.+ 5p.)
5/5 strzałów
-50 pkt.
-100 -,,-
-100 -,,-
-50 -,,-
-100 -,,-
-100 -,,-
Maksymalna ilość punktów do zdobycia -500 pkt.

Zdobywcy miejsc od I do X otrzymają nagrody rzeczowe. Zdobywcom miejsc od I do VI będą wręczone pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcy turnieju w klasie otwartej i w klasie powszechnej otrzymają puchary. Wszyscy otrzymają okolicznościowy znaczek zawodów.
Biorące udział w zawodach Diany są gośćmi Koła Łowieckiego "Sarna" w Olecku i są zwolnione z opłaty wpisowego.
Tradycyjnie po zawodach, na osi zostanie rozegrany V turniej strzelecki
o nagrodę specjalną szablę oficerską. Wpisowe do tego konkursu -25 zł.
W trakcie zawodów czynny będzie na strzelnicy bufet gastronomiczny.


Z myśliwskim pozdrowieniem "DARZ BÓR".

Prezes Zarządu
dr inż. Stanisław L. Ramotowski

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.