strona główna forum dyskusyjneZarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Koninie zaprasza do udziału
w zawodach w strzelectwie myśliwskim
o Puchar 85-lecia Polskiego Związku Łowieckiego.


Zawody odbędą się w dniu 01 maja 2008 r. na strzelnicy myśliwskiej w Potażnikach.

Program zawodów :
  • godz. 8,30 do 9,00 - rejestracja zawodników
  • godz. 9,00 - otwarcie zawodów
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez Polski Związek Łowiecki.

Regulamin zawodów będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń na strzelnicy.

Koszt uczestnictwa w zawodach wynosi 80,00 zł, które należy wpłacić w sekretariacie w czasie rejestracji zawodników.

Udział w zawodach należy zgłaszać:
  • pisemnie - ZO PZŁ ul. Nadbrzeżna 1, 62-500 KONIN
  • telefonicznie - 0-63/242-96-37
  • adres elektroniczny - zo.konin@pzlow.pl
w terminie do dnia 24 kwietnia 2008 r. z podaniem numeru legitymacji członkowskiej oraz klasy strzeleckiej.

Organizator przewiduje dla zwycięzców puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników znaczki pamiątkowe.

Przewodniczący ZO PZŁ
/-/ mgr Ryszard BartczakSzukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.