strona główna forum dyskusyjne

XXVII Turniej Strzelectwa Myśliwskiego
9 sierpnia 2009

Z A P R O S Z E N I E

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Koło Łowieckie "Sarna" w Olecku zaprasza na XXVII Turniej Strzelectwa Myśliwskiego organizowany przy współpracy z ZO PZŁ w Suwałkach.

Zawody rozpoczną się o godzinie 900 w dniu 9 sierpnia 2009 roku (niedziela - następny dzień po Pucharze Jezior w Giżycku) na strzelnicy myśliwskiej w Doliwach k/Olecka. Strzelnica znajduje się w pobliżu miejscowości Doliwy na trasie Olecko - Giżycko na 10- kilometrze od Olecka.

Udział w zawodach mogą brać wszyscy, a przede wszystkim członkowie PZŁ, posiadający pozwolenie na broń po opłaceniu wpisowego w wysokości - 70 zł. Osoby nieposiadające pozwolenia na broń mogą wziąć udział w zawodach pod nadzorem instruktora strzelectwa myśliwskiego.

Wpisowe należy wpłacać w dniu zawodów w sekretariacie zawodów od godziny 820.

Turniej rozegrany będzie w 6-cio boju myśliwskim wg prawideł PZŁ.

Program strzelań:

przeloty (maszyna elektryczna) 10 rzutków 50 pkt
krąg (maszyna elektryczna) 20 rzutków (6 dubletów) 100 pkt
oś (maszyna pływająca) 20 rzutków (10 z pochodu) 100 pkt
zając (napęd elektryczny) 10 przebiegów (5 p. + 5 l.) 50 pkt
dzik (napęd elektryczny) 10 przebiegów (5 l. + 5 p.) 100 pkt
rogacz / lis 5/5 strzałów 100 pkt

Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 500 pkt.

Zdobywcy miejsc od I do X otrzymają nagrody rzeczowe. Zdobywcom miejsc od I do VI w klasyfikacji otwartej będą wręczone pamiątkowe dyplomy. Zwycięzcy turnieju w klasie otwartej i w klasie powszechnej otrzymają puchary. Wszyscy otrzymają okolicznościowy znaczek zawodów.

Biorące udział w zawodach Diany są gośćmi Koła Łowieckiego "Sarna" w Olecku i są zwolnione z opłaty wpisowego.

Tradycyjnie po zawodach, na osi zostanie rozegrany V turniej strzelecki o nagrodę specjalną szablę oficerską. Wpisowe do tego konkursu -25 zł.

W trakcie zawodów czynny będzie na strzelnicy bufet gastronomiczny.

Z myśliwskim pozdrowieniem "DARZ BÓR".

Prezes Zarządu
dr inż. Stanisław L. Ramotowski


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.