strona główna forum dyskusyjne

Regulamin Wawrzynu Strzeleckiego


Uchwała nr 28/2014
Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 15 lipca 2014 r.Zarząd, działając w oparciu o § 113 pkt. 6 Statutu Zrzeszenia, na wniosek Komisji Strzelectwa Myśliwskiego NRŁ podjął uchwałę dotyczącą:
 1. obniżenia progu wymaganego do uzyskania tytułu "Mistrza Strzelectwa Myśliwskiego" dla dian do 375/500 pkt;
 2. obniżenia progu wymaganego do uzyskania "Wawrzynu Strzeleckiego" dla dian do 1260/1500 pkt; . (3 zawody po min. 420 pkt.)
  • Brązowy Wawrzyn Strzelecki 1260/1500 do 1304/1500 pkt.
  • Srebrny Wawrzyn Strzelecki 1305/1500 do 1349/1500 pkt.
  • Złoty Wawrzyn Strzelecki 1350/1500 do 1394/1500 pkt.
  • Złoty Wawrzyn z diamentem co najmniej 1395/1500 pkt.
 3. ustanowienia obowiązku prowadzenia przez organizatora osobnej kwalifikacji dian na zawodach okręgowych i centralnych. Jednocześnie Zarząd Główny PZŁ informuje, że "Prawidła strzeleń myśliwskich na zawodach organizowanych przez Polski Związek Łowiecki" obowiązują wszystkich myśliwych bez względu na płeć. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku


Ze zmianą Uchwały nr 11/2012 Zarządu Głównego PZŁ
z dnia 17 października 2012 r.

 1. "Wawrzyn Strzelecki" jest najwyższym wyróżnieniem zawodnika posiadającego, klasę mistrzowską, biorącego udział w cyklu zawodów strzeleckich, rozgrywanych corocznie w sześcioboju według "Prawideł strzelań myśliwskich w PZŁ"

 2. "Wawrzyn Strzelecki" można zdobywać wielokrotnie. O uzyskaniu jednego ze stopni (brązowy, srebrny, złoty, złoty z diamentem) decyduje suma trzech najlepszych wyników uzyskanych w zawodach centralnych, z tym że co najmniej jeden z tych wyników powinien być uzyskany w Mistrzostwach PZŁ w Klasie Mistrzowskiej, Krajowym Konkursie Kół Łowieckich, finale Ligi Strzeleckiej, lub spotkaniach eliminacyjnych Ligi.

 3. Zawodnik, który uzyska zgodnie z punktem 2:
  • od 1320/1500 do 1364/1500 punktów zdobywa brązowy Wawrzyn Strzelecki,
  • od 1365/1500 do 1409/1500 punktów zdobywa srebrny Wawrzyn Strzelecki,
  • od 1410/1500 do 1454/1500 punktów zdobywa złoty Wawrzyn Strzelecki,
  • co najmniej 1455/1500 punktów zdobywa złoty Wawrzyn Strzelecki z diamentem.

 4. Po zakończeniu cyklu zawodów i obliczeniu wyników Zarząd Główny PZŁ, biorąc pod uwagę opinie Komisji Strzeleckiej NRŁ i Kolegium Sędziowskiego przyznaje "Wawrzyny" w zależności od uzyskanych wyników.

 5. Wawrzyny strzeleckie wręczane są zawodnikom na uroczystościach otwarcia zawodów okręgowych PZŁ, w roku następnym po zdobyciu. Zdobywca Wawrzynu uprawniony jest do noszenia odpowiedniej odznaki.

Załącznik nr 3 - "Zasad doskonalenia umiejętności strzeleckich w Polskim Związku Łowieckim"


Nieobowiązujący Regulamin Wawrzynu Strzeleckiego z dnia 08.03.2011 Ze zmianą Uchwały nr 8/2011 Nieobowiązujący Regulamin Wawrzynu Strzeleckiego do dnia 08.03.2011

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.