strona główna forum dyskusyjne


WZORCOWY REGULAMIN ZAWODÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGOnazwa zawodów ................................................................................................................................................

Zawody odbędą się w dniu ....................o godz .............. na strzelnicy w ..........................................................

1. Celem imprezy strzeleckiej jest rozpowszechnianie strzelectwa myśliwskiego, integracja myśliwych i sprawdzenie ich umiejętności strzeleckich. Zawody mają charakter otwarty, uczestniczyć w nich mogą myśliwi z ważną legitymacją PZŁ bez względu na posiadaną klasę strzelecką, lub osoby posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na konkretne zawody.

2. Zawody zostaną przeprowadzone w pełnym wieloboju myśliwskim, wg prawideł strzeleckich obowiązujących w Polskim Związku Łowieckim.
Ilość zawodników ograniczona jest do ........... uczestników a o udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.
Wpisowe w kwocie .............. można wpłacać na konto ...................................... lub w sekretariacie zawodów przed ich rozpoczęciem, ( lub do dnia............... ).

3. Klasyfikacja.
 1. Drużynowo - trzyosobowe zespoły kół łowieckich,
 2. Indywidualne - klasa powszechna,
 3. Indywidualna - klasa mistrzowska,
 4. Indywidualna - klasa otwarta,
 5. Inne klasyfikacje
Zasady klasyfikacji jak w prawidłach PZŁ.

4. Program zawodów:
 • rozpoczęcie zawodów o godz 8:00
 • rozpoczęcie konkurencji na wszystkich osiach 9:00 - 17.00 wg harmonogramu strzelań
 • godz 18:00 ogłoszenie wyników, rozdanie nagród oraz zakończenie zawodów
5. Nagrody i wyróżnienia (przykłady)
 1. Puchar Prezesa ORŁ ................ dla najlepszej drużyny
 2. Puchar ................ dla najlepszego zawodnika klasy powszechnej,
 3. Puchar ................ dla najlepszego zawodnika klasy mistrzowskiej,
 4. Puchar ................ dla najlepszego zawodnika klasy otwartej,
 5. Medale za zdobycie I, II i III miejsca drużynowo i indywidualnie na Mistrzostwach PZŁ w klasie Powszechnej i Mistrzowskiej oraz na Finale Ligi Strzeleckiej,
 6. Nagrody rzeczowe w ilości ............... nagród,
 7. Dyplomy do 10 miejsca,
 8. Inne nagrody
Uwaga: wartość nagród stanowi 60% wpisowego

6. Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem strzelnicy wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać.
Na strzelnicy obok sekretariatu znajduje się punkt opieki medycznej.

Organizator

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.