strona główna forum dyskusyjne

XVIIPuchar Targów Poznańskich
16-05-2015

Dodatkowe informacje:
Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wpłacenie wpisowego do dnia 12.05.2015 r na konto ZO PZŁ w Poznaniu nr 10 1090 1359 0000 0000 3501 8449. Wpisowe wynosi 130 zł od zawodnika. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko zawodnika oraz okręg. Liczba zawodników ograniczona jest do 132 osób - decyduje kolejność dokonanych wpłat. Osoby, które przyjadą bez wcześniejszej wpłaty nie będą dopuszczone do zawodów. Osobom, które dokonały zgłoszenia poprzez wpłatę wpisowego a na zawody nie przyjadą wpisowe nie będzie zwracane (za wyjątkiem osób, ktróre do dnia 12.05.2015 r zgłoszą nieobecność na zawodach).

Regulamin zawodów w załączeniu.

Regulamin

XXVII Zawodów w Strzelaniach Myśliwskich

o Puchar Międzynarodowych Targów PoznańskichZawody rozegrane będą na strzelnicy w Antoninku w dniu 16.05.2015 r.

Początek zawodów godz. 800.

Zawody przeprowadzone będą wyłącznie w klasyfikacji indywidualnej (otwartej).
Udział w zawodach jest dobrowolny. Uczestniczyć w nich mogą członkowie PZŁ oraz członkowie zagranicznych Związków Łowieckich.
Zawody zaliczone są do klasyfikacji wawrzynowej.
Udział w zawodach warunkuje opłata wpisowego w wysokości 130 zł od każdego uczestnika.
Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z „Prawidłami strzelań myśliwskich” obowiązujących na zawodach organizowanych przez PZŁ i obejmować będą myśliwski wielobój strzelecki składający się z czterech konkurencji śrutowych i dwóch kulowych.

Konkurencje śrutowe:

Oś myśliwska – maszyna pływająca

5 rzutków pojedynczych, strzelanych na pięciu stanowiskach z miejsca
5 dubletów, strzelanych na pięciu stanowiskach z miejsca
5 rzutków pojedynczych, strzelanych na ścieżce strzeleckiej z podchodu

Krąg myśliwski – jedna seria 20 rzutków (8 rzutków pojedynczych i 6 dubletów)
Zając – dwie serie po 5 przebiegów: jedna seria z prawa na lewo i druga z lewa na prawo.
Przeloty – 1 seria 10 rzutków w tym 3 pojedyncze i 3 dublety, strzelane z trzech stanowisk z dziesiątym rzutkiem strzelanym z dowolnego stanowiska.

Konkurencje kulowe:

Dzik – jedna seria 10 przebiegów makiety przemiennie kolejno z prawa na lewo i z lewa na prawo.
Rogacz, lis – jedna seria 10 strzałów (5 do tarczy rogacza i 5 do tarczy lisa z czego 5 oddanych z pastorału i 5 ze słupka).

Przy strzelaniu kulami wolno używać nabojów myśliwskich o kalibrach i energii dozwolonych przepisami łowieckimi.Wysokość biodra oznacza się paskiem z materiału koloru jaskrawego na zewnętrznej stronie stroju strzelca, w sposób umożliwiający sędziemu kontrolę prawidłowości postawy gotowości. Każdy zawodnik podczas strzelania zobowiązany jest do używania ochronników słuchu, a przy konkurencjach śrutowych dodatkowo ochronników oczu i głowy.Ocena strzelań:

za każde trafienie rzutka lub makiety zająca 5 pkt. (niezależnie od tego czy został trafiony pierwszym czy drugim strzałem)
przy strzelaniu do makiety dzika, rogacza i lisa liczba punktów wynika z dodawania wartości punktowych trafionych pierścieni.

Każdy zawodnik może uzyskać maksymalnie 500 pkt.
Kolejność zajętych miejsc ustala się wg. liczby uzyskanych punktów.
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników o zajętym miejscu decyduje kolejno:

- lepszy wynik w strzelaniu śrutem

- lepszy wynik na kręgu myśliwskim

- lepszy wynik na osi myśliwskiej

- lepszy wynik na zającu

- lepszy wynik na dziku.

W przypadku równych wyników o pierwszym miejscu decyduje dogrywka – baraż. Sędzia główny ogłasza warunki barażu przed rozpoczęciem zawodów.

Nagrody:
Za zajęcie I, II, III miejsca puchary, medale, dyplomy
IV – VI miejsca dyplomy
I-XV miejsca nagrody rzeczowe (tylko dla zawodników obecnych na uroczystości zamknięcia zawodów).

Wyróżnienia:

Puchar dla najlepszego zawodnika w klasie powszechnej

Puchar dla najlepszego zawodnika w strzelaniu śrutem

Puchar dla najlepszego zawodnika w strzelaniu kulami

Pozostałe imprezy rozgrywane na strzelnicy:
Lp.Nazwa zawodówZO PZŁStrzelnicaTerminWyniki
1Puchar LisiarzaPoznańAntoninek18-04-2015 
2Parkurowy Puchar PyrlandiiPoznańAntoninek18-04-2015 
3Eliminacje zawody okręgowePoznańAntoninek30-05-2015 
4Okręgowe Zawody StrzeleckiePoznańAntoninek20-06-2015 
5II Mistrzostwa PZŁ Dian w strzelaniach myśliwskichPoznańAntoninek27-06-2015Wyniki 
6Puchar Św. HubertaPoznańAntoninek22-08-2015 
7Zawody strzeleckie kl CPoznańAntoninek05-09-2015 

Powrót do terminarza zawodów


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.