strona główna forum dyskusyjne

SYMULATOR

Redakcja dziennika i portalu "Łowiecki" udostępnia Dyrekcji Generalnej LP, Naczelnej Radzie Łowieckiej i jej komisjom, Regionalnym Dyrekcjom LP oraz nadleśnictwom i komisjom hodowlanym ORŁ, a w końcu kołom i szerokim rzeszom myśliwych Symulator populacji jelenia szlachetnego. Symulator pozwala poznać, w wybranym horyzoncie czasowym, wyniki stosowania zakładanych parametrów populacji oraz struktury i wielkości odstrzałów na dowolnym obszarze np. obwodu, nadleśnictwa, RDLP czy nawet DGLP, ze szczególną dokładnością wobec populacji byków.

W symulatorze zastosowana jest tylko czysta matematyka na poziomie gimnazjum, z dodawaniem przyrostu i odejmowaniem odstrzału, w tym byki w poszczególnych rocznikach. Populacja określona w inwentaryzacji roku początkowego z rozpisanymi bykami według wieku jest co roku zasilana młodzieżą i pomniejszana o dokładnie wskazaną przez użytkownika symulatora liczbę odstrzelonych sztuk jeleni, w tym w każdym roczniku byków. W roku następnym liczby byków w poszczególnych rocznikach, które przeżyły dany rok, są przenoszone o rok wyżej, np. byki 10-letnie do rocznika 11-letnich. W ten sposób rok po roku można obejrzeć w szczegółach, jak zmienia się populacja, której parametry przyjęliśmy, a więc między innymi, jak zmienia się liczebność byków w klasach wieku i ich średni wiek, jak zmienia się liczebność łań i przyrost zrealizowany oraz czy nie zmieniają się parametry populacji, które uważamy za kluczowe dla jej stabilności.

Otwórz instrukcję korzystania z symulatora
 
Wersja do wydruku
Parametry wyjściowe
Tytuł zestawienia:
Populacja w czasie inwentaryzacji:  szt.
Stosunek liczbowy łań do byków :
Przyrost zrealizowany w procencie od liczby osobników zinwentaryzowanych:  %
Procent odstrzału w stosunku do przyrostu zrealizowanego:  %
Procent odstrzału byków w 1. głowie:  %
Horyzont czasowy symulacji:  sezon
Rok początkowy:  
Stały procent cieląt do łań:
Udział pozyskania w przyroście zrealizowanym:  %
Uruchom symulator


SEZON 1
rok 2024
 
CielętaŁanieBykiLiczba osobników i struktura wieku bykówOgółemOpisy
Klasa wieku    Klasa wieku IKlasa wieku IIKlasa wieku III  
Poroże    123456789101112131415Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacjiszt.Populacja przed sezonem
%Stosunek łań do byków
Byków w klasach%Struktura klas wieku
szt.Średni wiek byków
Parametry pozyskania%/szt.%%%%%%Plan pozyskania byków
Odstrzał planowanyszt.Różnica wykonania do planu
Korekta wykonaniaszt.Korekta pozyskania
Wykonanie planuszt.Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania%/szt.Wykonanie byków
Stan po sezonieszt.Populacja po sezonie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.