Wtorek
26.01.2021
nr 026 (5658 )
ISSN 1734-6827
Redaktorzy piszą
Czy matoły piszą rozporządzenia w MKiŚ? autor: Piotr Gawlicki
Po wielu miesiącach zwłoki, jakby rzutem na taśmę, Minister Klimatu i Środowiska wydał Rozporządzenie w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców, ogłoszone w Dzienniku Ustaw w dniu 21 stycznia br. Dwa dni po jego ogłoszeniu postawiłem pytanie, z jaką datą tworzone są obwody łowieckie przez sejmik wojewódzki, bo tylko data utworzenia obwodów pozwala określić termin na złożenie wniosku przez koła w danym województwie, na podstawie zapisu § 16 przywołanego wyżej rozporządzenia. Datą tą jest data wejścia w życie uchwały o podziale województwa na obwody.

Rozporządzenie posługuje się pojęciem "daty utworzenia obwodu" (§ 2 ust.3, § 16), która determinuje termin składania wniosków i każdy prawnik rozumie, że obwody są utworzone od dnia, w którym do obrotu prawnego wchodzi uchwała, które obwody w województwie utworzyła. Dlatego zadałem sobie trud, żeby ustalić te daty poprzez zapoznanie się z Dziennikami Urzędowymi w poszczególnych województwach. Przypomnę, że zgodnie z Art. 27 ust.17 ustawy Prawo łowieckie, uchwała sejmiku obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonej, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Od razu poinformuję, że na 16 województw, w ośmiu Dzienniki Urzędowe zawierają uchwały sejmików o podziale województwa na obwody łowieckie, a w pozostałych ośmiu takich uchwał dzienniki nie publikują. Czy uchwały nie publikowane w dziennikach nie zostały jeszcze podjęte przez sejmiki, czy też są już podjęte, ale jeszcze nie opublikowane nie wiem, ale dla kół ma to to tylko takie znaczenie, że nie mogą one jeszcze ustalić kiedy zgodnie z rozporządzeniem upływa termin na złożenie przez nie wniosków na obwody w tych województwach.
więcej>>
Psy myśliwskie
 gończa na lisy
 To jest to coś...
Wiedza i edukacja
 "Wydzierżawia się"
 Ołów i obowiązujace p...
 Gospodarka łowiecka w...
Myśliwskie akcesoria
 .30-06 Hornady Eldx v...
 Szalejące ceny broni
 Kolimator otwarty czy...
 Pojemnik na baterie t...
Ogłoszenia
Brak nowych ogłoszeń w tym wydaniu
Wydawca i adres redakcji:
P&H Limited Sp. z o.o.
Budynek BPBK
ul. Jana Uphagena 27 lok. 703
80-237 Gdańsk

Redaktor naczelny:
Piotr Gawlicki
piotr.gawlicki@lowiecki.pl
Miejsce i data wydania:
Gdańsk, 26.01.2021
Numer wydania:
026 (5658 )
ISSN 1734-6827
Nowe zdjęcia w galeriach
Brak nowych zdjęć w dniu dzisiejszym
Przepisy kulinarne

Brak wpisów w tym wydaniu
Hyde Park Corner
 Może ktoś orientuje s...
 kolejna ofiara pandem...
 Koledzy z Małopolski
 Zapadł wyrok
 Kałach był niezawodny...
 Dobry humor
 Likwidacja kobiecego ...
 potrzebny namiar na j...
 Zima
 To jest TEMAT !
Dyskusje problemowe
 KŁ Chrobry News
 ZO Elbląg
 Oświadczenie ZO Katowic...
 Rozporządzenie MKiŚ
Nota redakcyjna
Autorzy wszystkich tekstów wpisywanych na strony www.lowiecki.pl i do dziennik.lowiecki.pl wyrażają przez fakt dokonania wpisu zgodę, na publikowanie tych tekstów w dzienniku Łowiecki, przy czym Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian w tekście. Większe zmiany w materiałach redakcyjnych, opowiadanich i dowcipach przekaże autorom do samodzielnego wykonania.

Dziennik Łowiecki można otrzymywać również w wersji drukowanej poprzez prenumeratę. Warunki prenumeraty do czasu zebrania odpowiedniej liczby prenumeratorów, żeby móc druk wykonywać w drukarni, są następujące:
 • wysyłka 5 razy w tygodniu w dni robocze - opłata 31.00 zł. tygodniowo + VAT;
 • wysyłka 1 raz w tygodniu w poniedziałek - opłata 23.00 zł. tygodniowo + VAT;
 • wysyłka co 4 tygodnie w poniedziałek - opłata 21.50 zł. tygodniowo + VAT.
  Nekrologi od osób fizycznych są bezpłatene. Nekrologi od kół łowieckich i innych osób prawnych podlegają opłacie w kwocie 98,36 zł. + VAT.
 • ARCHIWUM
  DZIENNIK
  Redaktorzy
     Felietony
     Reportaże
     Wywiady
     Sprawozdania
  Opowiadania
     Polowania
     Opowiadania
  Otwarta trybuna
  Na gorąco
  Humor
  PORTAL
  Forum
     Problemy
     Hyde Park
     Wiedza
     Akcesoria
     Strzelectwo
     Psy
     Kuchnia
  Prawo
     Pytania
     Ustawa
     Statut
  Strzelectwo
     Prawo
     Ciekawostki
     Szkolenie
     Zarządzenia PZŁ
     Przystrzelanie
     Strzelnice
     Konkurencje
     Wawrzyny
     Liga strzelecka
     Amunicja
     Optyka
     Arch. wyników
     Terminarze
  Polowania
     Król 2011
     Król 2010
     Król 2009
     Król 2008
     Król 2007
     Król 2006
     Król 2005
     Król 2004
     Król 2003
  Imprezy
     Ośno/Słubice '10
     Osie '10
     Ośno/Słubice '09
     Ciechanowiec '08
     Mirosławice '08
     Mirosławice '07
     Nowogard '07
     Sieraków W. '06
     Mirosławice '06
     Osie '06
     Sarnowice '05
     Wojcieszyce '05
     Sobótka '04
     Glinki '04
  Tradycja
     Zwyczaje
     Sygnały
     Mundur
     Cer. sztandar.
  Ogłoszenia
     Broń
     Optyka
     Psy
  Galeria
  Pogoda
  Księżyc
  Kulinaria
  Kynologia
  Szukaj
  Komentarze czytelników
  ... do felietonów
  19:26 Artur JesionowiczPiotrze Gawlicki, z całą pewnością niemały trud włożyłeś w napisanie tego naprawdę bardzo dobrego, pożytecznego dla wielu tekstu. Pełen szacun za to. Ja nie potrafiłem przykładowo poprawnie sprawdzić sytuacji w jednym województwie, a Ty skutecznie uporałeś się z takim sprawdzeniem sytuacji we wszystkich 16 województwach. Zostaję pod dużym wrażeniem.

  Co do szczegółów, tak przynajmniej wygląda to z mojego punktu widzenia, nie ustrzegłeś się w swoim tekście pewnych drobnych niedopowiedzeń, a nawet jednego czy dwóch błędów w oglądzie sytuacji. Być może warto by było rzecz skorygować, zanim inni Ci to wytkną.
  Tytuł:
  Czy matoły piszą rozporządzenia w MKiŚ?
  20:40 Artur JesionowiczPytasz, Piotrze Gawlicki:

  „Jakie stanowisko w konsultacjach nad tym rozporządzeniem zajął Polski Związek Łowiecki”?

  Na podstronie RCL, dotyczącej projektu przedmiotowego rozporządzenia, znalazłem „uwagi do projektu rozporządzenia ws dzierżaw”, autorstwa właśnie PZŁ:

  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339706/katalog/12732137#12732137

  Na końcu uwag czytamy:

  „Z uwagi na ilość niezbędnych zmian i poprawek kompetentne służby Polskiego Związku Łowieckiego opracowały ujednolicony projekt rozporządzenia uwzględniający powyższe postulaty, który przedstawia się w załączeniu”.

  Niestety, projektu „kompetentnych służb Polskiego Związku Łowieckiego”, mimo mowy o nim w piśmie, nie znalazłem.
  Tytuł:
  Czy matoły piszą rozporządzenia w MKiŚ?
  20:42 Artur JesionowiczPiszesz, Piotrze Gawlicki:

  „A rozwiązanie było bardzo proste, należało określić jedną datę jako termin składania wniosków, zwalniając 2500 kół z rozstrzygania kiedy utworzono obwody w ich województwach i wówczas to starostwa i RDLP decydowałyby, kiedy podpiszą umowy z zakwalifikowanymi do dzierżaw kołami”.

  Niekoniecznie. Można było zamiast zamieszczonego w rozporządzeniu:

  „§ 16. W roku 2021 wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego, UTWORZONEGO podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie W OKRESIE:
  2) od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – składa się w terminie do dnia 15 lutego 2021 r.;
  2) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. – składa się w terminie do dnia 28 lutego 2021 r.;
  3) od dnia 1 lutego 2021 r. – składa się w terminie 30 dni od dnia jego utworzenia”,

  pójść w kierunku przykładowo takim:

  „§ 16. W roku 2021 wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego, o którym mowa W UCHWALE sejmiku województwa, PODJĘTEJ na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie W OKRESIE:
  1) od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – składa się w terminie do dnia 15 lutego 2021 r.;
  2) od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. – składa się w terminie do dnia 28 lutego 2021 r.;
  3) od dnia 1 lutego 2021 r. – składa się w terminie 30 dni od dnia jego utworzenia”.
  Tytuł:
  Czy matoły piszą rozporządzenia w MKiŚ?
  20:54 Artur JesionowiczPiszesz, Piotrze Gawlicki:

  „Powyższe to nie jedyna ułomność zapisów rozporządzenia. Użyte w nim pojęcie "dotychczasowego dzierżawcy" użyte w rozporządzeniu kłóci się z sytuacją objęcia przez niego dzierżawy nowego obwodu, który nie miał przecież "dotychczasowego dzierżawcy". Co ma łączyć dotychczasowy obwód z nowym obwodem, niekoniecznie obejmujący ten sam teren, żeby "dotychczasowy dzierżawca" był uprawniony do dzierżawy nowego obwodu (po pozytywnej ocenie jego wniosku) jako "dotychczasowy dzierżawca"? Ten sam numer na liście obwodów w województwie? Grunty lub powierzchnie te same na starym i nowym obwodzie w jakim procencie? Co najmniej w 95%, czy może tylko w 51%?”.

  Odpowiedź zauważam w samym rozporządzeniu. Cytuję:

  „§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
  1) dotychczasowym dzierżawcy – rozumie się przez to koło łowieckie, które przed dniem złożenia wniosku o dzierżawę obwodu łowieckiego jako ostatnie dzierżawiło przez okres co najmniej jednego łowieckiego roku gospodarczego obwód łowiecki, którego:
  a) [...],
  b) WIĘKSZA CZĘŚĆ POWIERZCHNI obejmuje obszar wchodzący w skład nowego obwodu łowieckiego, powstałego w następstwie podziału województw na obwody łowieckie;”.


  „Większa część powierzchni”, czyli ponad 50%.
  Tytuł:
  Czy matoły piszą rozporządzenia w MKiŚ?
  ... do zdjęć
  11:47 broni
  więcej>>
  Dzisiejsze wpisy na forum
  www.lowiecki.pl
  Strzelectwo

  Brak wpisów w tym wydaniu