strona główna forum dyskusyjne
  REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH

Wersja do wydruku     

Redakcja portalu i dziennika "Łowiecki" serdecznie zaprasza do uczestnictwa w IV Zawodach o Puchar Portalu w Strzelaniu Myśliwskim. Będzie nam niezmiernie miło gościć Szanowne Koleżanki i Kolegów oraz ich rodziny i znajomych na strzelnicy w Nowogardzie w dniach 4 - 6 maja 2007.

Cel i uczestnicy imprezy

 1. Integracja kontaktujących się przez Internet myśliwych, stażystów, sympatyków łowiectwa i ich rodzin.
 2. Wyłonienie mistrzów portalu www.lowiecki.pl w strzelaniach myśliwskich.
 3. Popularyzacja strzelectwa wśród użytkowników portalu www.lowiecki.pl
 4. Zademonstrowanie jedności celów użytkowników portalu "Łowiecki", przez wspólną akcje charytatywną.
 5. .

Akcja charytatywna

Wszyscy uczestnicy dotychczasowych imprez organizowanych przez portal www.lowiecki.pl wiedzą, że nie same zawody strzeleckie i nie same polowania na gęsi organizowane przez portal, ale spotkanie się starych znajomych z Internetu jest przyjemnością, dla której warto przejechać nawet kilka tysięcy kilometrów, z innych krajów, czy też z najdalszego zakątka Polski. Żeby po takim spotkaniu został jakiś znaczący ślad, redakcja postanowiła zaproponować włączenie uczestników imprezy w wymierną akcję charytatywną, której owoce powinny pomóc komuś potrzebującemu, umożliwiając podzielenie się naszą radością ze spotkania z kimś, komu życie nie fundowało takich przyjemności.

W gimnazjum w Dobrej Nowogardzkiej uczy się 14-letnia Paulina, która w związku z poważnie rozwiniętą chorobą diabetyczną, wymaga ciągłego testowania poziomu cukru we krwi i podawania sobie insuliny, nawet podczas lekcji w szkole. Rodziny nie stać na zakup pompy insulinowej, a fundacja WOŚP Jurka Owsiaka zabezpiecza w pompy dzieci tylko do 10 roku życia. Więcej o ciężkim, od najmłodszego dzieciństwa, życiu Pauliny, można przeczytać na specjalnej stronie, z której osoby nie biorące udziału w zawodach w Nowogardzie, mogą zadeklarować wpłatę na zakup dla niej pompy insulinowej. Osoby zapisujące się na zawody, takiej samej deklaracji mogą dokonać na formularzu zgłoszeniowym na zawody.

Koszt pompy to wydatek pomiędzy 6,000 zł. - 10,000 zł. Redakcja jest przekonana, że użytkownicy portalu bez trudu zbiorą taką kwotę, a na ten cel przeznaczone zostaną również środki zebrane z pokera Admina oraz z testowego strzelania z broni dostarczonej przez firmę , o czym niżej.

Konkurencje

Zawody odbywają się w strzelaniach śrutowych z podziałem na:

 • klasę mistrzowską;
 • klasę powszechną;
 • Diany
 • stażyści i sympatycy


 • Zawody w klasyfikacji Dian oraz stażystów i sympatyków odbędą się tylko w przypadku zgłoszenia się do danej klasyfikacji co najmniej 6 zawodników. Jeżeli zgłosi się mniejsza ilość zawodników, to będą oni startowali w klasie powszechnej.

  W zawodach mogą wziąć udział tylko członkowie PZŁ posiadający pozwolenie na broń oraz stażyści i sympatycy (art.11 pkt 4 ustawy o broni i amunicji z dnia 21.05.1999), którzy przyjadą na zawody pod opieką członka PZŁ, z którego broni będą strzelać. Nie myśliwych obowiązuje pozytywne zaliczenie szkolenia i egzaminu strzeleckiego, w piątek 4 maja br. na strzelnicy w Nowogardzie. Koszt tego szkolenia wyniesie: 18 zł. plus 0,50 zł. za strzelany rzutek.

  Podczas rejestracji trzeba będzie okazać pozwolenie na broń, a osoby nie posiadające tego pozwolenia wpisują adres zamieszkania. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są podpisać regulamin zawodów. Strzelania konkurencji śrutowych przeprowadzone zostaną zgodnie z prawidłami strzelań myśliwskich i obejmować będą cztery konkurencje:

  1. krągu myśliwski - 20 rzutków;
  2. oś myśliwska - 20 rzutków;
  3. zając w przebiegu - 10 razy przemiennie;
  4. przeloty - 10 rzutków.

  Każda z grup strzela w sobotę 2 lub 3, a w niedzielę 1 lub 2 z w/w konkurencji śrutowych.

  Klasyfikacje konkurencji śrutowych

  1. W każdej klasyfikacji w klasach, powszechnej i mistrzowskiej oraz wśród Dian i nie myśliwych - za każde trafienie rzutka lub makiety zająca 1 pkt. (niezależnie od tego czy cel został trafiony pierwszym czy drugim strzałem)
  2. Każdy zawodnik może zdobyć maksymalnie 60 pkt.
  3. Zwycięzcy ogłoszeni zostaną w każdej z klasyfikacji.
  4. Wyniki Dian zostaną wliczone również do odpowiedniej klasyfikacji ogólnej: mistrzowskiej lub powszechnej;
  5. W przypadku braku możliwości wyłonienia zwycięzcy, odbędzie się dogrywka na kręgu myśliwskim. O pozostałych miejscach rozstrzygają prawidła obowiązujące w PZŁ.

  Sędzia Główny

  Sędzią głównym zawodów jest Kol. Albin Wierzbicki - Alus.


  Program imprezy

   Piątek 4 maja

   1. 16:00 - 18:00
   Szkolenie i egzamin strzelecki dopuszczający stażystów i sympatyków do zawodów.
   1. 17:00 - 19:00
   Rejestracja w hotelu "Przystań"
   1. 19:30
   Spotkanie integracyjne i bankiet.

   Sobota 5 maja

   1.   8:00 -   9:00
   Śniadanie w miejscu zakwaterowania;
   1.   9:00 -   9:30
   Rejestracja na strzelnicy dla tych, którzy nie dokonali tego w miejscu zakwaterowania;
   1.   9:30
   Otwarcie zawodów;
   1. 10:00 - 17:00
   Strzelania na wszystkich osiach;
   1. 17:00 - 18:30
   Dodatkowo płatny na cel charytatywny konkurs na osi o puchar Admina (poker);
   1. 18:30
   Ognisko z pieczonymi dzikami, ufundowanymi przez koła łowieckie z Nowogardu i Szczecina.
   1. 20:00 2100
   Kolacja w miejscu zakwaterowania.

   Niedziela 6 maja

   1.   8:00 -   9:00
   Śniadanie w miejscu zakwaterowania;
   1.   9:00 - 14:30
   Strzelania na wszystkich osiach;
   1. 15:00
   Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów, zamknięcie zawodów.


   Nagrody w poszczególnych klasyfikacjach

   Dla zwycięzców zawodów śrutowych w klasie powszechnej:

   Za zajęcie I miejsca - puchar + dyplom
   Za zajęcie II miejsca - puchar + dyplom
   Za zajęcie III miejsca - puchar + dyplom
   Za zajęcie od IV miejsca do X - dyplomy

   Dla zwycięzców zawodów śrutowych w klasie mistrzowskiej:

   Za zajęcie I miejsca - puchar + dyplom
   Za zajęcie II miejsca - puchar + dyplom
   Za zajęcie III miejsca - puchar + dyplom
   Za zajęcie od IV miejsca do VI - dyplomy

   Dla zwycięzców wśród Dian:

   Za zajęcie I miejsca - puchar + dyplom
   Za zajęcie II miejsca - puchar + dyplom
   Za zajęcie III miejsca - puchar + dyplom

   Dla zwycięzców wśród stażystów i sympatyków:

   Za zajęcie I miejsca - puchar + dyplom
   Za zajęcie od II miejsca do III - dyplomy

   Puchary dla zwycięzców ufundowała firma:
    

   Konkurs z nagrodami rzeczowymi

   Sponsorzy zawodów ufundowali cenne nagrody, które mogą wygrać uczestnicy w konkursie z wiedzy o produktach oferowanych przez te firmy. Uczestnikami konkursu mogą być tylko aktywnymi uczestnikami dyskusji na Forum www.lowiecki.pl, po spełnieniu warunków opisanych w regulaminie.

   Regulamin

   1. Wszyscy uczestnicy imprezy, niezależnie czy są myśliwymi czy nie, którzy do dnia 11 stycznia br. włacznie, mieli co najmniej 20 wpisów na Forum oraz osobiście zapisali się do udziału w imprezie, wezmą udział w konkursie z cennymi nagrodami rzeczowymi.
   2. Pozstali uczestnicy imprezy też wezmą udział w tym konkursie, ale z nagrodami już mniejszej wartości.
   3. Konkurs odbędzie się przed bankietem w piątek, godz. 19:30.
   4. Lista osób zapisanych na zawody i spełniających warunek 20 wpisów na Forum zamieszczona jest w portalu.
   5. Kolejne osoby do udziału w konkursie będą losowane spośród osób spełniających warunki wyżej.
   6. Osoba wylosowana do udziału w konkursie na dana nagrodę, musi byc obecna na sali w momencie losowania.
   7. Nagrody do wygrania w konkursie przydzielane będą w kolejności ich wartości.
   8. Osoba wylosowana musi odpowiedzieć poprawnie na pytanie konkursowe i w przypadku dobrej odpowiedzi otrzymuje nagrodę.
   9. Osoba wylosowana do konkursu nie bierze już udziału w losowaniach do następnych nagród konkursowych, za wyjątkiem Dian mających prawo do udziału w konkursie na inne nagrody obok nagrody głównej dla Dian.
   10. Wygrywający w konkursie broń muszą posiadać pozwolenie na broń, a w przypadku jego braku, wskażą odbiorców nagród.
   11. O sposobie odbioru nagród, które nie mogą być wręczone bezpośrednio na imprezie, firma powiadomi na imprezie.

   Nagrody konkursowe

   Główną nagrodą IV Zawodów Portalu będzie:

   Sztucer renomowanej firmy niemieckiej.

   Dodatkowa nagroda główna tylko dla Dian, to niespodzianka, nie mniej cenna od w/w nagrody głównej imprezy.

   Ponadto w konkursie wygrać będzie można inne cenne nagrody:

  1. montaże do lunet
  2. optykę łowiecką
  3. akcesoria myśliwskie
  4. ubrania
  5. oraz inne nie mniej wartościowe nagrody, które główny sponsor ujawni na Forum do dnia zawodów. Ich wartość grubo przekraczy zapowiedziane 35,000 zł.
  6. Każdy z uczestników imprezy, spełniający w/w warunki, ma szanse wylosowania nagrody głównej lub każdej innej cennej nagrody. Prosimy sprawdzić swój nick, czy znajduje się na liście uprawnionych do losowania nagród najbardziej cennych. Po zakończeniu konkursu na najbardziej cenne nagrody, wszystkie pozostałe nagrody i upominki zostaną przyznane w konkursie, do którego uprawnieni będą wszyscy zapisani na imprezę, bez warunku dotyczącego ilości wpisów na Forum. Żaden uczestnik imprezy nie odjedzie z Nowogardu bez co najmniej drobnego upominku.

   Konkurs na osi śrutowej o puchar Admina (poker)

   Regulamin

   1. Konkurs składa się z 2-ch części, eliminacji oraz finału, rozgrywanych w sobotę w strzelaniu do rzutków na osi myśliwskiej.
   2. Opłata za pierwsze strzelanie w eliminacjach wynosi 20 zł., a za każde następne podejście do eliminacji 10 zł., które może być wnoszone dowolną ilość razy, uprawniając za każdym razem do strzelania eliminacji od początku. Opłatę należy uiszczać bezpośrednio przed eliminacjami.
   3. Grupa równocześnie strzelająca liczy 6 osób, a zgłaszający się do konkursu przydzielani są do kolejnych grup poczynając od grupy 1-szej, wg ilości postów na Forum.
   4. Strzelający w kolejnych grupach po chybieniu, które nie daje im już szans na wyrównanie najlepszego dotychczas uzyskanego rezultatu odpadają z rywalizacji i swojej serii strzelań już nie kończą.
   5. Jedna seria to 10 rzutków strzelanych z 5-ciu kolejnych stanowisk. Stanowiska zajmowane są zgodnie z ilością postów na Forum. Do jednego rzutka można oddać tylko jeden strzał. Oddanie 2-go strzału do tego samego rzutka bez względu na rezultat zalicza się jako chybienie. Dzieje się tak nawet w przypadku trafienia rzutka 1-szym strzałem.
   6. Do finału wchodzą strzelcy z najwyższymi możliwymi rezultatami. W przypadku kiedy tylko jeden zawodnik osiągnął najwyższy wynik, on zostaje zwycięzcą konkursu i nie będzie rozgrywki finałowej.
   7. Finał jest rozgrywany na takich samych zasadach jak eliminacja, ale nie jest wymagana już opłata.
   8. Dogrywka rozgrywana jest na takich samych zasadach jak finał.
   9. W przypadku kiedy 1-sza seria finału nie przynosi rozstrzygnięcia, organizator może zarządzić dla wyłonienia zwycięzcy w kolejnych seriach strzelanie na innych zasadach, np. strzelanie serii 5-ciu dubletów, strzelanie z podchodu itp.
   10. Opłaty wniesione na udział w konkursie przeznaczone są w całości na cel charytatywny w postaci sfinansowania zakupu pompy insulinowej dla 14 letniej uczennicy z Dobrej Nowogardzkiej, zaproszonej na zawody.

   Nagrody

   1. Puchar Admina zastąpiony zostaje w tym roku dyplomem, a środki o równowartości tego pucharu w kwocie 300 zł., Admin dokłada do zebranych środków na sfinansowanie pompy insulinowej, o której wyżej.
   2. Zegar z logo "Łowiecki"
   3. Amunicja kal.12 - 200 szt.


   Dodatkowe atrakcje

   Nagroda za najdłuższą udokumentowaną drogę na zawody

   Nagrodę niespodziankę funduje firma:
    

   Puchar dla najlepszego leśnika zawodów.

   Od Nadleśniczego z Nadleśnictwa Nowogard.
    
   Inne atrakcje

   1. Podczas zgłaszania swojej obecności na zawodach, można zaznaczyć udział w zabawie paintball'a, to jest "wojnie" na broń z plastykowymi kulkami z farbą, którą staczać będą między sobą drużyny sformowane z zainteresowanych. Organizator dostarcza całe wyposażenie, wraz z ubraniami ochronnymi do tej zabawy. Koszt udziału w tej zabawie wynosi 100 zł. od osoby. Zaznaczenie udziału spowoduje zwiększenie kosztów udziału w zawodach o 100 zł., którą to kwotę należy wpłacić razem z opłatą na udział w zawodach w terminach podanych niżej.


   2. Zainteresowani mogą również zdecydować się na przejażdżką quadem, tj. czterokołowym motocyklem terenowym, po terenie wokół strzelnicy. Koszt takiej przejażdżki wynosić będzie ca 30 zł. za 15 min. jazdy, ale opłaty te nie są zbierane z góry i wystarczy zapłacić je na strzelnicy. Zaznaczenie podczas zapisów na zawody zainteresowania taka jazdą, pozwoli określić ile quadów należy zabezpieczyć na imprezę. Osoby zaznaczające podczas zapisów zainteresowanie jazdą quadem, otrzymają bony upoważniające do pierwszeństwa w skorzystaniu z tych jazd. Wszyscy inni, będą mogli skorzystać z takiej jazdy tylko wtedy, jeżeli jakiś quad będzie w danym momencie wolny.


   3. Przez oba dni zawodów, możliwe będzie testowe strzelanie z całej gamy broni oferowanej przez firmę . Zainteresowani nabywać będą dowolną ilość amunicji, do wystrzelania na osi rogacza, a każda złotówka wydana na tę amunicję dofinansuje zakup pompy insulinowej dla Pauliny z Dobrej Nowogardzkiej. Amunicja na to strzelanie sponsorowana jest przez firmę


   4. Przygotowywane są też inne atrakcje, ale do dnia rozpoczęcia zapisów nie zostały one jeszcze ostatecznie potwierdzone. Organizatorzy będą o nich informowali w portalu przed zawodami lub już na zawodach.

   Dodatkowe upominki

   Wszyscy zapisani i obecni na zawodach otrzymują:

  7. oznakę okolicznościową wg tego wzoru.
  8. Identyfikatory wg tego wzoru.
  9. prawo do korzystanie z wszystkich atrakcji dostępnych na strzelnicy


  10. Warunki uczestnictwa

   1. W imprezie mogą wziąć udział tylko osoby wcześniej na nią zapisane. Każda osoba zarejestrowana w portalu do dnia 11 stycznia br., może zapisać oprócz siebie, również jedną osobę, niezależnie czy bierze ona udział w strzelaniach, czy też nie. Osoby zarejestrowane po dniu 11 stycznia br. mogą zgłosić tylko swój własny udział w imprezie, niezależnie czy jako osoby strzelającej, czy jako osoby towarzyszącej.

   2. Gwarantowane jest 210 miejsc noclegowych, 150 osób strzelających oraz 222 osoby na bankiecie. Powyższe ilości są limitami, do których prowadzone będą zapisy. Więcej osób, ponad powyższe limity, nie zostanie na imprezę przyjętych, stąd nie należy zwlekać z zapisami.

   3. Opłata za udział w zawodach jest zróżnicowana w zależności od tego, kiedy zarejestrowaliśmy się w portalu i czy zapisujemy się samodzielnie, czy też jesteśmy zapisani przez innego zarejestrowanego użytkownika portalu. Zgłoszeni na zawody myśliwi, stażyści i sympatycy, którzy będą strzelali przewidziane regulaminem konkurencje, wnoszą wpisowe:


   4. Użytkownicy portalu zarejestrowani do dnia 11 stycznia br. :
   5. w kwocie   70 zł. - strzelanie konkurencji śrutowych w wybranej klasyfikacji,
    w kwocie   10 zł. - nie strzelający.

   6. Zapisani przez inne osoby lub zarejestrowani po dniu 11 stycznia br. użytkownicy portalu:
     w kwocie   80 zł. - strzelanie konkurencji śrutowych w wybranej klasyfikacji,
     w kwocie   20 zł. - nie strzelający
    płatne na konto bankowe podane niżej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca br.

   1. Za zapisaną przez siebie osobę towarzyszącą, która nie biorze udziału w strzelaniach, należy wnieść opłatę wpisową w kwocie 20 zł. na podane niżej konto bankowe razem ze swoją wpłatą za udział w zawodach.

   2. Do w/w opłat za udział doliczana będzie opłata manipulacyjna za dokonanie rezerwacji hotelu, w wysokości 2 zł. za jeden nocleg.


   3. Każdy uczestnik zawodów, który chciałby przeznaczyć jakąś kwotę na cel charytatywny, w postaci dofinansowania zakupu pompy insulinowej dla 14 letniej Pauliny z Dobrej Nowogardzkiej, może złożyć taką deklarację podczas zapisów, co odpowiednio zwiększy jego wpłatę za udział w zawodach. Darczyńcy anonimowi, mogą zastrzec nie ujawnianie swojej wpłaty.


   4. Osoby nie biorące udziału w strzalaniach, które zapisały się samodzielnie, mogą wnieść swoją opłatę wpisową w kwocie 10 zł. w gotówce podczas rejestracji przed zawodami lub też wpłacić przelewem na podane niżej konto bankowe do dnia 31 marca br.

   5. Wpłaty za udział w zawodach, w kwocie podanej na potwierdzeniu zgłoszenia, wysyłanym na adres email osoby zapisującej, wnosi się na następujące konto bankowe:
    Beneficient: Wadim Siegień,
    Bank: Bank Pekao SA
    Konto nr: 17 1240 3884 1111 0010 1324 1451 z dopiskiem: "ZAWODY"
    i koniecznie z podaniem imion i nazwisk wszystkich osób, których dotyczy wpłata
    .


   6. Osoby zapisane, których wpłaty za udział w zawodach nie zostaną uiszczone do dnia 31 marca br. zostaną skreślone z listy uczestników i jeżeli są dalej zainteresowane, a będą jeszcze wolne miejsca, muszą się zapisać powtórnie pomiędzy 3 a 7 kwietnia br. Dla zapisanych w tym okresie, terminem wniesienia opłat za udział w imprezie jest dzień 7 kwietnia 2007 r.

   7. Nie będą dopuszczone do zapisów w w/w drugim terminie te osoby, które zapisały się na zawody w Nowogardzie w ub.r, a nie wpłaciły za udział i nie przyjechały.


   8. Jeżeli na stronie http://www.lowiecki.pl/imprezy/07_zawody/zaplaty.php nie będzie Twojej zapłaty, a jest pewnym, że zapłata została uiszczona, skontaktuj się z Wadimem Siegeniem, tel. 501 055 345 lub 091 391 4238, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia br.

   9. Wyliczoną i potwierdzoną podczas zapisywania się opłatę za zakwaterowanie, wpłacać się będzie za po przyjeździe do danej lokalizacji zakwaterowania. Jedynym wyjątkiem są te osoby, które wybiorą zakwaterowanie z ośrodku "Plaża". Osoby wybierające to zakwaterowanie, zobowiązane są do wpłaty 65 zł. od osoby za zakwaterowanie, na konto wydawcy portalu, który zapłacił już z góry za te pokoje. Przelew wymagany jest w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca lub dla zapisanych w kwietniu, do 7 kwietnia br., na konto bankowe:
    Beneficient: P&H Limited Sp. z o.o.
    Bank: Raiffeisen
    Konto nr: 05 1750 1152 0000 0000 0104 8228 z dopiskiem "Ośrodek Plaża"
    i koniecznie z podaniem imion i nazwisk wszystkich osób, których dotyczy wpłata.


   10. Osoby rezygnujące z udziału w imprezie już po dokonaniu wpłaty, albo te, które wpłat dokonały po terminie i zostały skreślone, nie otrzymają ich zwrotu i wpłaty te będą traktowane jako sponsoring zawodów.

   11. Wszystkie osoby, niezależnie czy biorą udział w zawodach, czy nie, muszą zostać zapisane przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach serwisu. Tylko to gwarantuje obsługę przez organizatorów, losowanie nagród, etc.

   12. Osoby zapisujące do udziału w zawodach swoich kolegów lub koleżanki, którzy nie są zarejestrowanymi użytkownikami portalu "Łowiecki", biorą za nie pełną odpowiedzialność podczas imprezy.

   13. Zarejestrowani użytkownicy Forum zapisani na zawody, mogą otrzymać stały identyfikator i w tym celu należy swoje zdjęcie wraz z nick'iem na Forum wysłać w formie elektronicznej na adres tadys@wp.pl lub wysłać je pocztą, na adres: AUH GRUPA "OCHRONA" Sp.J.
    dla Tadeusza Sejdy
    ul.Suwalska 29,
    93-176 Łódź
    w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia br.

   14. Amunicję na zawody należy przywieźć ze sobą.

   15. Rejestracji na zawody oraz odbioru oznak, identyfikatorów, bonów, etc., należy dokonać w hotelu "Przystań" w piątek, pomiędzy 17:00 i 19:00 lub w sobotę przed zawodami na strzelnicy, pomiędzy 9:00 i 9:30.


   16. Każdy uczestnik strzelań ma obowiązek zapoznać się z regulaminem strzelnicy wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać. Podczas rejestracji trzeba będzie podpisać oświadczenie w tej sprawie.


   17. Absolutnie niedopuszczalne jest spożywanie alkoholu, przez osoby wykonujące strzelanie. Policja w Nowogardzie sprawuje pieczę nad zawodami i nie potrzeba nikomu przypominać, że ujawnienie kogokolwiek z bronią po spożyciu alkoholu powoduje cofnięcie pozwolenia na broń.


   18. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do pełnego podporządkowania się poleceniom organizatorów pod rygorem wycofania z zawodów, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.


   Wróć do strony głównej zawodów w Nowogardzie

  Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
  P&H Limited Sp. z o.o.