strona główna forum dyskusyjne
  REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH

Wersja do wydruku     

Redakcja portalu i dziennika "Łowiecki" serdecznie zaprasza do uczestnictwa w V Zawodach o medal Portalu w Strzelaniu Myśliwskim. Będzie nam niezmiernie miło gościć Szanowne Koleżanki i Kolegów oraz ich rodziny i znajomych na strzelnicy w Ciechanowcu w dniach 2 - 4 maja 2008.

Cel i uczestnicy imprezy

 1. Integracja kontaktujących się przez Internet myśliwych, stażystów, sympatyków łowiectwa i ich rodzin.
 2. Wyłonienie mistrzów portalu www.lowiecki.pl w strzelaniach myśliwskich.
 3. Popularyzacja strzelectwa wśród użytkowników portalu www.lowiecki.pl
 4. Zademonstrowanie jedności celów użytkowników portalu "Łowiecki", przez wspólną akcje charytatywną.
 5. .

Akcja charytatywna

Wszyscy uczestnicy dotychczasowych imprez organizowanych przez portal www.lowiecki.pl wiedzą, że nie same zawody strzeleckie i nie same polowania na gęsi organizowane przez portal, ale spotkanie się starych znajomych z Internetu jest przyjemnością, dla której warto przejechać kilkaset kilometrów z najdalszego zakątka Polski, czy nawet kilka tysięcy kilometrów z innych krajów. Żeby po takim spotkaniu został jakiś znaczący ślad, redakcja od zeszłego roku proponuje włączenie uczestników imprezy w wymierną akcję charytatywną, której owoce powinny pomóc komuś potrzebującemu, umożliwiając podzielenie się naszą radością ze spotkania z kimś, komu życie nie fundowało takich przyjemności.

W Ciechanowcu czwórka dzieci została bez rodziców. Więcej o ich trudnym dzieciństwie można przeczytać na specjalnej stronie, z której osoby nie biorące udziału w zawodach w Ciechanowcu, mogą zadeklarować wpłaty na pomoc sierotom. Osoby zapisujące się na zawody, takiej samej deklaracji mogą dokonać na formularzu zgłoszeniowym na zawody.

Redakcja postanowiła pomóc dzieciakom i zebrać od uczestników zawodów w Ciechanowcu, kwotę nie mniejszą, niż wpłacili uczestnicy zawodów w Nowogardzie. Było tego w zeszłym roku 5,509.00 zł., a wraz z dochodami z pokera na osi i licytacji przedmiotów otrzymanych od sponsorów, zebrano wówczas kwotę 25,710.50 zł. Zebrane środki pozwolą na zakup wyposażenia nowego mieszkania, które staraniem burmistrza i mieszkańców Ciechanowca, powinno zostać tym dzieciom kupione, a poza tym dać trochę dziecięcej radości z rowerów tak potrzebnych na wakacjach i innych rzeczy ciągle brakujących tej biednej rodzinie.

Konkurencje

Zawody odbywają się w strzelaniach śrutowych z podziałem na:

 • klasę mistrzowską;
 • klasę powszechną;
 • Diany
 • stażyści i sympatycy


 • Zawody w klasyfikacji Dian oraz stażystów i sympatyków odbędą się tylko w przypadku zgłoszenia się do danej klasyfikacji co najmniej 6 zawodników. Jeżeli zgłosi się mniejsza ilość zawodników, to będą oni startowali w klasie powszechnej.

  W zawodach mogą wziąć udział tylko członkowie PZŁ posiadający pozwolenie na broń oraz stażyści i sympatycy (art.11 pkt 4 ustawy o broni i amunicji z dnia 21.05.1999), którzy przyjadą na zawody pod opieką członka PZŁ, z którego broni będą strzelać. Nie myśliwych obowiązuje pozytywne zaliczenie szkolenia i egzaminu strzeleckiego, w piątek 2 maja br. na strzelnicy w Ciechanowcu. Koszt tego szkolenia wyniesie: 20 zł. plus 0,50 zł. za strzelany rzutek.

  Podczas rejestracji trzeba będzie okazać pozwolenie na broń, a osoby nie posiadające tego pozwolenia wpisują adres zamieszkania. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są podpisać regulamin zawodów. Strzelania konkurencji śrutowych przeprowadzone zostaną zgodnie z prawidłami strzelań myśliwskich i obejmować będą cztery konkurencje:

  1. krągu myśliwski - 20 rzutków;
  2. oś myśliwska - 20 rzutków;
  3. zając w przebiegu - 10 razy przemiennie;
  4. przeloty - 10 rzutków.

  Każda z grup strzela w sobotę 2 lub 3, a w niedzielę 1 lub 2 z w/w konkurencji śrutowych.

  Klasyfikacje konkurencji śrutowych

  1. W każdej klasyfikacji w klasach, powszechnej i mistrzowskiej oraz wśród Dian i nie myśliwych - za każde trafienie rzutka lub makiety zająca 1 pkt. (niezależnie od tego czy cel został trafiony pierwszym czy drugim strzałem)
  2. Każdy zawodnik może zdobyć maksymalnie 60 pkt.
  3. Zwycięzcy ogłoszeni zostaną w każdej z klasyfikacji.
  4. Wyniki Dian zostaną wliczone również do odpowiedniej klasyfikacji ogólnej: mistrzowskiej lub powszechnej;
  5. W przypadku braku możliwości wyłonienia zwycięzcy, odbędzie się dogrywka na kręgu myśliwskim. O pozostałych miejscach rozstrzygają prawidła obowiązujące w PZŁ.

  Sędzia Główny

  Sędzią głównym zawodów jest Kol. Albin Wierzbicki - Alus.


  Program imprezy

   Piątek 2 maja

   1. 16:00 - 18:00
   Szkolenie i egzamin strzelecki dopuszczający stażystów i sympatyków do zawodów.
   1. 17:00 - 19:00
   Rejestracja w hotelu "Astoria"
   1. 19:00 - 20:00
   Kolacja w hotelu "Astoria"

   Sobota 3 maja

   1.   8:00 -   9:00
   Śniadanie w hotelu "Astoria";
   1.   9:00 -   9:30
   Rejestracja na strzelnicy dla tych, którzy nie dokonali tego w miejscu zakwaterowania;
   1.   9:30
   Otwarcie zawodów;
   1. 10:30 - 17:00
   Strzelania na wszystkich osiach;
   1. 17:00 - 18:30
   Dodatkowo płatny na cel charytatywny konkurs na osi o medal Admina (poker);
   1. 19:00
   Spotkanie integracyjne i bankiet.

   Niedziela 4 maja

   1.     9:00 - 10:00
   Śniadanie w hotelu "Astoria";
   1.   11:00 - 14:30
   Strzelania na wszystkich osiach;
   1.   15:00
   Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów, zamknięcie zawodów.


   Nagrody w poszczególnych klasyfikacjach

   Dla zwycięzców zawodów śrutowych w klasie powszechnej:

   Za zajęcie I miejsca - medal + dyplom
   Za zajęcie II miejsca - medal + dyplom
   Za zajęcie III miejsca - medal + dyplom
   Za zajęcie od IV miejsca do X - dyplomy

   Dla zwycięzców zawodów śrutowych w klasie mistrzowskiej:

   Za zajęcie I miejsca - medal + dyplom
   Za zajęcie II miejsca - medal + dyplom
   Za zajęcie III miejsca - medal + dyplom
   Za zajęcie od IV miejsca do VI - dyplomy

   Dla zwycięzców wśród Dian:

   Za zajęcie I miejsca - medal + dyplom
   Za zajęcie II miejsca - medal + dyplom
   Za zajęcie III miejsca - medal + dyplom

   Dla zwycięzców wśród stażystów i sympatyków:

   Za zajęcie I miejsca - medal + dyplom
   Za zajęcie od II miejsca do III - dyplomy

   Konkurs z nagrodami rzeczowymi

   Sponsorzy zawodów ufundowali cenne nagrody, które mogą wygrać uczestnicy w konkursie z wiedzy o produktach oferowanych przez te firmy. Uczestnikami konkursu mogą być tylko aktywnymi uczestnikami dyskusji na Forum www.lowiecki.pl, po spełnieniu warunków opisanych w regulaminie.

   Regulamin

   1. Wszyscy uczestnicy imprezy, niezależnie czy są myśliwymi czy nie, którzy do dnia 1 marca br. włącznie, mieli co najmniej 20 wpisów na Forum oraz osobiście zapisali się do udziału w imprezie, wezmą udział w konkursie z cennymi nagrodami rzeczowymi.
   2. Pozstali uczestnicy imprezy też wezmą udział w tym konkursie, ale z nagrodami już mniejszej wartości.
   3. Konkurs odbędzie się na początku bankietu w sobotę, godz. 19:00.
   4. Lista osób zapisanych na zawody i spełniających warunek 20 wpisów na Forum zamieszczona jest w portalu.
   5. Kolejne osoby do udziału w konkursie będą losowane spośród osób spełniających warunki wyżej.
   6. Osoba wylosowana do udziału w konkursie na dana nagrodę, musi byc obecna na sali w momencie losowania.
   7. Nagrody do wygrania w konkursie przydzielane będą w kolejności ich wartości.
   8. Osoba wylosowana musi odpowiedzieć poprawnie na pytanie konkursowe i w przypadku dobrej odpowiedzi otrzymuje nagrodę.
   9. Osoba wylosowana do konkursu nie bierze już udziału w losowaniach do następnych nagród konkursowych.
   10. Wygrywający w konkursie broń muszą posiadać pozwolenie na broń, a w przypadku jego braku, wskażą odbiorców nagród.
   11. O sposobie odbioru nagród, które nie mogą być wręczone bezpośrednio na imprezie, firma sponsorująca nagrodę powiadomi na imprezie.

   Konkurs na osi śrutowej o medal Admina (poker)

   Regulamin

   1. Konkurs składa się z 2-ch części, eliminacji oraz finału, rozgrywanych w sobotę w strzelaniu do rzutków na osi myśliwskiej.
   2. Opłata za pierwsze strzelanie w eliminacjach wynosi 20 zł., a za każde następne podejście do eliminacji 10 zł., które może być wnoszone dowolną ilość razy, uprawniając za każdym razem do strzelania eliminacji od początku. Opłatę należy uiszczać bezpośrednio przed eliminacjami.
   3. Grupa równocześnie strzelająca liczy 6 osób, a zgłaszający się do konkursu przydzielani są do kolejnych grup poczynając od grupy 1-szej, wg ilości postów na Forum.
   4. Strzelający w kolejnych grupach po chybieniu, które nie daje im już szans na wyrównanie najlepszego dotychczas uzyskanego rezultatu odpadają z rywalizacji i swojej serii strzelań już nie kończą.
   5. Jedna seria to 10 rzutków strzelanych z 5-ciu kolejnych stanowisk. Stanowiska zajmowane są zgodnie z ilością postów na Forum. Do jednego rzutka można oddać tylko jeden strzał. Oddanie 2-go strzału do tego samego rzutka bez względu na rezultat zalicza się jako chybienie. Dzieje się tak nawet w przypadku trafienia rzutka 1-szym strzałem.
   6. Do finału wchodzą strzelcy z najwyższymi możliwymi rezultatami. W przypadku kiedy tylko jeden zawodnik osiągnął najwyższy wynik, on zostaje zwycięzcą konkursu i nie będzie rozgrywki finałowej.
   7. Finał jest rozgrywany na takich samych zasadach jak eliminacja, ale nie jest wymagana już opłata.
   8. Dogrywka rozgrywana jest na takich samych zasadach jak finał.
   9. W przypadku kiedy 1-sza seria finału nie przynosi rozstrzygnięcia, organizator może zarządzić dla wyłonienia zwycięzcy w kolejnych seriach strzelanie na innych zasadach, np. strzelanie serii 5-ciu dubletów, strzelanie z podchodu itp.
   10. Opłaty wniesione na udział w konkursie przeznaczone są w całości na cel charytatywny w postaci sfinansowania zakupu wyposażenia mieszkania dla czwórki rodzeństwa, ktorych zaprosimy na zawody.

   Nagrody

   1. Puchar Admina zastąpiony zostaje w tym roku dyplomem, a środki o równowartości tego pucharu w kwocie 300 zł., Admin dokłada do zebranych środków na sfinansowanie pomocy sierotom, o których wyżej.
   2. Zegar z logo "Łowiecki"


   Dodatkowe atrakcje

   Nagroda za najdłuższą udokumentowaną drogę na zawody

   Puchar dla najlepszego leśnika zawodów.

   Od Nadleśniczego z Nadleśnictwa Rudka.
    
   Dodatkowe upominki

   Wszyscy zapisani i obecni na zawodach otrzymują:

  1. oznakę okolicznościową wg tego wzoru.
  2. Identyfikatory wg tego wzoru.
  3. prawo do korzystanie z wszystkich atrakcji dostępnych na strzelnicy


  4. Warunki uczestnictwa

   1. W imprezie mogą wziąć udział tylko osoby wcześniej na nią zapisane. Zapisy przyjmowane są tylko przez stronę internetową do dnia 28 kwietnia br.


   2. Każda osoba zarejestrowana, któa była zarejestrowana w portalu do dnia 2008-03-01, może zapisać oprócz siebie, również jedną osobę, niezależnie czy bierze ona udział w strzelaniach, czy też nie. Osoby zarejestrowane w portalu po dniu 2008-03-01. mogą zgłosić tylko swój własny udział w imprezie, niezależnie czy jako osoby strzelającej, czy jako osoby towarzyszącej.

   3. Gwarantowane jest 209 miejsc noclegowych, 120 osób strzelających oraz 250 osoby na bankiecie. Powyższe ilości są limitami, do których prowadzone będą zapisy. Więcej osób, ponad powyższe limity, nie zostanie na imprezę przyjętych, stąd nie należy zwlekać z zapisami.

   4. Opłata za udział w zawodach jest zróżnicowana w zależności od tego, kiedy zarejestrowaliśmy się w portalu i czy zapisujemy się samodzielnie, czy też jesteśmy zapisani przez innego zarejestrowanego użytkownika portalu. Zgłoszeni na zawody myśliwi, stażyści i sympatycy, którzy będą strzelali przewidziane regulaminem konkurencje, wnoszą wpisowe:


   5. Użytkownicy portalu zarejestrowani do dnia 2008-03-01:
   6. w kwocie   75 zł. - strzelanie konkurencji śrutowych w wybranej klasyfikacji,
    w kwocie   15 zł. - nie strzelający.

   7. Zapisani przez inne osoby lub zarejestrowani po dniu 2008-03-01 użytkownicy portalu:

   8. w kwocie   85 zł. - strzelanie konkurencji śrutowych w wybranej klasyfikacji,
    w kwocie   25 zł. - nie strzelający

   1. Za zapisaną przez siebie osobę towarzyszącą, która nie biorze udziału w strzelaniach, należy wnieść opłatę wpisową j.w. na podane niżej konto bankowe razem, ze swoją wpłatą za udział w zawodach, podając kogo wpłata dotyczy.

   2. Każdy uczestnik zawodów, który chciałby przeznaczyć jakąś kwotę na cel charytatywny, w postaci dofinansowania wyposażenia mieszkania dla sierot z Ciechanowca, może złożyć taką deklarację podczas zapisów, co odpowiednio zwiększy jego wpłatę za udział w zawodach. Darczyńcy anonimowi, mogą zastrzec nie ujawnianie swojej wpłaty. Deklaracje wpłat na cel charytatywny nie są powiązane z zapisami na zawody i w przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, deklaracja pozostaje ważna.


   3. Wpłaty za udział w zawodach, zakwaterowanie, wyzywienie i na cel charytatywny, w kwocie podanej na potwierdzeniu zgłoszenia wysyłanym na adres email osoby zapisującej, wnosi się niezwłocznie po zapisaniu na następujące konto bankowe:

    Beneficient: Iwona Leoniuk-Wińska,
    Bank: Spółdzielczy w Ciechanowcu
    Konto nr: 34 8749 0006 0004 3052 3000 0030 z dopiskiem: "ZAWODY"
    i koniecznie z podaniem imion i nazwisk wszystkich osób, których dotyczy wpłata
    .


   4. Nie będą dopuszczone do zapisów w w/w drugim terminie te osoby, które zapisały się na zawody w Nowogardzie w ub.r, a nie wpłaciły za udział i nie przyjechały.


   5. Jeżeli na stronie http://www.lowiecki.pl/imprezy/08_zawody/zaplaty.php nie będzie Twojej zapłaty, a jest pewnym, że zapłata została uiszczona, skontaktuj się z Iwoną Leoniuk-Wińską, tel. 0 601302482, celem wyjaśnienia braku wpłaty.

   6. Osoby rezygnujące z udziału w imprezie już po dokonaniu wpłaty, albo te, które wpłat dokonały po terminie i zostały skreślone, nie otrzymają ich zwrotu i wpłaty te będą traktowane jako sponsoring zawodów.

   7. Wszystkie osoby, niezależnie czy biorą udział w zawodach, czy nie, muszą zostać zapisane przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach serwisu. Tylko to gwarantuje obsługę przez organizatorów, losowanie nagród, etc.

   8. Osoby zapisujące do udziału w zawodach swoich kolegów lub koleżanki, którzy nie są zarejestrowanymi użytkownikami portalu "Łowiecki", biorą za nie pełną odpowiedzialność podczas imprezy.

   9. Zarejestrowani użytkownicy Forum zapisani na zawody, mogą otrzymać stały identyfikator i w tym celu należy swoje zdjęcie wraz z nick'iem na Forum wysłać w formie elektronicznej na adres tadys@wp.pl lub wysłać je pocztą, na adres: AUH GRUPA "OCHRONA" Sp.J.
    dla Tadeusza Sejdy
    ul.Suwalska 29,
    93-176 Łódź
    w nieprzekraczalnym terminie do 17 kwietnia br.

   10. Amunicję na zawody należy przywieźć ze sobą.

   11. Rejestracji na zawody oraz odbioru oznak, identyfikatorów, bonów, etc., należy dokonać w hotelu "Astoria" w piątek, pomiędzy 17:00 i 19:00 lub w sobotę przed zawodami na strzelnicy, pomiędzy 9:00 i 9:30.


   12. Każdy uczestnik strzelań ma obowiązek zapoznać się z regulaminem strzelnicy wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać. Podczas rejestracji trzeba będzie podpisać oświadczenie w tej sprawie.


   13. Absolutnie niedopuszczalne jest spożywanie alkoholu, przez osoby wykonujące strzelanie. Policja w Ciechanowcu sprawuje pieczę nad zawodami i nie potrzeba nikomu przypominać, że ujawnienie kogokolwiek z bronią po spożyciu alkoholu powoduje cofnięcie pozwolenia na broń.


   14. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do pełnego podporządkowania się poleceniom organizatorów pod rygorem wycofania z zawodów, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.


   Wróć do strony głównej zawodów w Ciechanowcu

  Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
  P&H Limited Sp. z o.o.