strona główna forum dyskusyjne
  VIII Polowanie użytkowników portalu www.lowiecki.pl na gęsi Ośno/Słubice,  26 - 28 listopada 2010 r.

Wersja do wydruku
Cel imprezy

 • Strzelenie dużej ilości gęsi przez uczestników polowania
 • Spotkanie się i wymiana doświadczeń myśliwych z różnych stron Polski.
 • Podnoszenie wiedzy i umiejętności łowieckich wśród myśliwych.
 • Integracja myśliwych i sympatyków łowiectwa związanych z portalem www.lowiecki.pl
 • Promocja dziennika "Łowiecki" dziennik.lowiecki.pl

 • Organizacja polowania

  Polowanie zbiorowe na gęsi, organizowane przez portal www.lowiecki.pl po raz ósmy, odbędzie się w dniach 26 - 28 listopada 2010 roku. Udane siódme polowanie na gęsi organizowane w ub. r. w dwu kołach województwa lubuskiego: KŁ "Knieja" z Ośna Lubuskiego oraz KŁ "Bór" ze Słubic, zmobilizowały redakcję do powtórzenia tego polowania w bieżącym roku. Przypominamy, że oba w/w koła mają obwody w bezpośredniej bliskości zalewu w Słońsku i gwarantują, że jeżeli tylko na zalewie będą gęsi, to wszyscy uczestnicy polowania powinni być zadowoleni z ilości oddanych strzałów i strzelonych gęsi.

  Myśliwi polować będą w dwóch grupach, utworzonych na podstawie miejsc zakwaterowania i osób polujących bez zakwaterowania. Każda z grup jednego dnia polować będzie na terenie obwodu KŁ "Knieja" z Ośna Lubuskiego, a drugiego na terenie obwodu KŁ "Bór" ze Słubic. W ten sposób każdy z uczestników polowania będzie polował jednego dnia w jednym, a drugiego dnia w drugim kole. Każda z grup będzie miała w ciągu dwóch dni 2 wyjścia: w sobotę rano oraz w niedzielę rano, polując od godz. 6:00 do godz. 12:00 - 13:00. Strzelone gęsi będzie można oddać do skubania za dodatkową opłatą 20 zł. od sztuki.

  Organizatorzy zabezpieczają dla zainteresowanych transport do i z łowiska wynajętymi Honkerami. Każdego dnia trzeba będzie przejechać kilkadziesiąt kilometrów, w tym również po drogach polnych, a nie wszyscy mają odpowiednie samochody, albo nie chcą ich używać podczas polowania. Do Honkera wchodzi 9 myśliwych plus kierowca. Opłata za ten transport wynosi 30 zł. za dzień polowania od osoby. Honkery będą zabierały myśliwych spod Motelu "Modrzew" w Ośnie Lubuskim i zajazdu "Hubertus" w Słońsku, o godz. 6:00 w sobotę i niedzielę. W piątek wieczorem odbędzie się odprawa uczestników polowania w obu w/w hotelach.

  Uczestnicy polowania zobowiązani są zarejestrować się u organizatorów po przyjeździe, przedstawiając ważną legitymację PZŁ i pozwolenie na broń. Każdego uczestnika polowania zobowiązany jest posiadać na wierzchnim okryciu jaskrawe elementy garderoby, zapewniające jego dobrą widzialność przez innych uczestników polowania

  Na polowanie można przyjechać z psem. Psy będą mogły przebywać w miejscu zakwaterowania, o czym więcej w informacji o zakwaterowaniu.

  Zapisy na polowanie

  Zapisów na polowanie dokonuje się przez stronę internetową. Zapisy zakończą się o godz. 16:00 dnia 5 listopada 2010 r.

  Zapisywać na polowanie może tylko osoba zarejestrowana w portalu, przy następujących ograniczeniach wynikających z daty ogłoszenia na Forum terminu polowania:

 • osoby zarejestrowane do dnia 14 września br. , mogą zapisać siebie i dwie osoby dodatkowe;
 • osoby zarejestrowane po dniu 14 września br., mogą zapisać tylko siebie.
 • Zapisywać się należy bez zwłoki, ponieważ liczba uczestników, którą organizatorzy mogą przyjąć jest ograniczona do:

 • 100 osób polujących, w tym osoby towarzyszące myśliwym w terenie polowania;
 • 100 osób zakwaterowanych;
 • Wszystkie osoby towarzyszące myśliwym, które będą udawały się w teren polowania z myśliwymi, wnoszą pełną opłatę za udział w polowaniu i muszą zagwarantować sobie transport własny lub zarezerwować go u organizatorów (Honkery). Osoby te wliczane są do limitu osób polujących.

  W przypadku rezygnacji z przyjazdu prosimy skasować swój wpis, co umożliwi zapisanie się innym na zwolnione miejsce. W przypadku konieczności dokonania ewentualnych zmian w szczegółach swojego zapisu na polowanie, można prosić redakcję o uaktualnienie lub po prostu skasować swój wpis i dokonać powtórnego zapisu.

  W sobotę 27 listopada wieczorem, o godz. 18:00, odbędzie się bankiet integracyjny.

  W przypadku braku kompletu 100 osób polujących do dnia zakończenia zapisów lub braku wpłat na koncie bankowym od osób zapisanych, do dnia 15 listopada 2010 r., powstanie możliwość otworzenia zapisów powtórnie, umożliwiając zapisanie się każdemu zainteresowanemu i zarejestrowanemu w portalu, bez ograniczeń ilościowych osób zapisywanych.


  Nagrody i pamiątki

  Oprócz oczywistej przyjemności jaką jest możliwość polowania na gęsi, przewidujemy nagrody dla:
  1. króla polowania, który strzeli najwięcej gęsi w ciągu wszystkich wyjść. Przy równej ilości strzelonych gęsi decyduje mniejsza ilość oddanych strzałów;
  2. uczestnika, który dla udziału w imprezie odbył najdłuższą drogę, liczoną w linii prostej od miejsca jego zamieszkania na polowanie;
  3. najstarszego i najmłodszego wiekiem myśliwego uczestnika polowania;
  4. najstarszego i najmłodszego stażem w PZŁ myśliwego uczestnika polowania;
  5. osoby zapisanej na polowanie jako pierwsza.

  Królowie, vice-królowie oraz pudlarze z każdego z dwóch wyjść otrzymają medale pamiątkowe przygotowane przez KŁ "Knieja" w Ośnie Lubuskim.

  Każdy z uczestników imprezy odbierze po przyjeździe identyfikator ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz swoim nick'iem z Forum, jeżeli jest na nim zarejestrowany.

  Każdy uczestnik imprezy otrzyma pamiątkowy znaczek przygotowany specjalnie z tej okazji, tak jak na wszystkich imprezach organizowanym przez redakcję portalu.


  Koszty udziału

  Opłata za udział w tym dwudniowym polowaniu jest jednakowa dla wszystkich jego uczestników i wynosi 150 zł.

  Osoby zapisane wnoszą opłatę udziału w polowaniu, wraz z opłatą za zakwaterowanie, przelewem na podane niżej konto bankowe w terminie gwarantującym znalezienie się opłaty na koncie w poniedziałek 6 listopada 2010 roku. Osoby, których wpłaty nie znajdą się na koncie w tym terminie zostaną skreślone z listy. Wpłaty w gotówce na miejscu nie będą przyjmowane.

  Wpłaty dokonane przelewem bankowym nie będą zwracane, nawet w przypadku wcześniejszej rezygnacji. Wpłaty od osób, które zrezygnują wcześniej lub nie przyjadą na imprezę będą traktowane jako wpłaty sponsorów indywidualnych.

  Konto bankowe na wpłaty opłat jest następujące:

  Beneficjent: Włodzimierz Strzeliński
  Konto: 50 1020 5558 1111 1745 4220 0088
  PKO Bank Polski,

  z dopiskiem "polowanie na gęsi" i dokładną informacją imienną o wszystkich osobach, których wpłata dotyczy. Wpłaty, które nie będą określać kogo dotyczą, nie będą przydzielone żadnej osobie i będą traktowane jako bezzwrotne wpłaty sponsorskie.


  Gospodarze imprezy

  Kierownikiem i najwyższą instancją wobec wszystkich uczestników imprezy jest redaktor portalu
  kol. Ryszard Piechocki Ryszard, tel. kom. 600 404 152, email: ryszard@lowiecki.pl
   
  Za stronę organizacyjną odpowiadają:
   
  Włodzimierz Strzeliński wosiu
  tel. kom. 662 124 382 lub 510 139 831
  basenmogilno@o2.pl
  Redakcja www.lowiecki.pl
  tel. (058) 340 9292
  webmaster@lowiecki.pl


  Wróć do strony głównej polowania

  Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
  P&H Limited Sp. z o.o.