strona główna forum dyskusyjne
Konkurs na wdrożenie oprogramowania "System KŁ"

 1. W konkursie może wziąć udział każde koło łowieckie w Polsce, które zdecyduje się wdrożyć w roku gospodarczym 2010/2011 system informatyczny dla kół łowieckich, pod nazwą "System KŁ", zrealizowany przez Zarząd Główny PZŁ.

 2. Do konkursu zakwalifikowane zostanie nie więcej niż 10 kół łowieckich, które pierwsze zgłoszą redakcji przez email na adres redakcja@lowiecki.pl rozpoczęcie wdrażania "Systemu KŁ", ale zgłoszenia dokonają nie poźniej niż do 30 kwietnia 2010 r.

 3. Konkurs trwać będzie przez cały rok 2010, a zwycięzcą ogłoszone zostanie koło, które pierwsze potwierdzi, że co najmniej przez 3 miesiące roku gospodarczego z sukcesem korzysta z wszystkich podstawowych modułów systemu, a więc:
 4. Ewidencja członków
 5. Gospodarka łowiecka
 6. Finanse

 7. Zakwalifikowane do konkursu koła zobowiązane będą do zgłaszania redakcji pełnego wdrożenia każdego z w/w modułów, a koło zgłaszające jakie pierwsze wdrożenie i korzystanie z całego "Systemu KŁ", zobowiązane będzie do udzielenia redakcji dostępu przez Internet do danych koła, umożliwiając potwierdzenie korzystania z systemu przez okres 3 miesięcy.

 8. Zwycięzca może zostać ogłoszony już w lipcu, jeżeli koło od kwietnia do czerwca korzystać będzie z pełnego "Systemu KŁ", a gdyby wdrażenie w zgłoszonych kołach trwało dłużej, to zwycięzcę poznamy w następnych miesiącach, ale nie później niż do 31 grudnia 2010 r.

 9. W przypadku braku zgłoszeń kół do dnia 30 kwietnia 2010 r. lub braku potwierdzenia przez zgłoszone koła, że wdrożyły one wszystkie trzy w/w moduły co najmniej do korzystania z nich w ciągu trzech ostatnich miesięcy 2010 r., konkurs zostanie zakończony i uznany za nierozstrzygnięty.

 10. W przypadku zgłoszenia w tym samym dniu wdrożenie i korzystanie z całego "Systemu KŁ" przez więcej niż jedno koło, zwycięzcą ogłoszone zostanie koło, które pierwsze zgłosiło wdrożenie jednego z modułów, a jeżeli data takiego zgłoszenie nie rozstrzygnie konkursu, to zwyciężcą ogłoszone zostanie koło, które wcześniej zgłosiło się do konkursu, uwzględniając datę i godzinę zgłoszenia.

 11. Dla członków zwycięskiego koła redakcja zamówi i opłaci w nagrodę roczną prenumeratę 25 kompletów miesięcznika Łowiec Polski na rok 2011.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.