strona główna forum dyskusyjne


Król polowania serwisu "Łowiecki" w sezonie 2003/04

Serdeczne gratulacje od redakcji www.lowiecki.pl dla Mieczysława Nyczki, pierwszego Króla Polowania naszego serwisu. Kolega Mieczysław pozyskał w minionym sezonie łowieckim 2003/04 następujące ilości zwierzyny:

6 łań (w tym 4 daniela), 1 ciele daniela, 3 rogacze, 6 kóz oraz 47 dzików,
tj. 63 szt. zwierzyny grubej uzyskując w naszej punktacji 1800 punktów.

Kolega Mieczysław Nyczka jest członkiem KŁ Jaźwiec Nr 12 w Czerwonaku,
ORŁ w Poznaniu.

Nagroda serwisu dla Króla obok, z życzeniami sukcesów w nowym sezonie.

Informujemy równocześnie, że nie przyznajemy w tym roku tytułów I i II vice króla, ponieważ koledzy zajmujący te zaszczytne miejsca nie odpowiedzieli na naszą prośbę udokumentowania swoich osiągnięć i weryfikację taką mogliśmy przeprowadzić tylko wobec sukcesów kol. Mieczysława Nyczki.

Zobacz pozostałe wyniki sezonu 2003/04

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.