strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Jerzy SOKÓŁ
Data: 06/04/2008
Publikacja: 08/04/2008
Pytanie: Znam kolegę, który od 5 lat nie opłaca składki na PZŁ. Jest czy nie jest jeszcze myśliwym?

Odpowiedź:
Członkiem PZŁ, z powodu nie płacenia składek, przestaje się być z chwilą skreślenia z listy członków, czego dokonuje właściwy Zarząd Okęgowy PZŁ. Jeżeli ZO takiej uchwały nie podjął, to nawet nie płacąc składek przez wiele lat, członkostwa w PZŁ się nie utraciło.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.