strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
ZO PZŁ, członkostwo w PZŁ, statut koła

NrDataTreść pytania
134503/02/2011Czy osoba będąca członkiem PZŁ krócej niż 10 lat, spełniająca warunki otrzymania odznaczenia może otrzymać odznaczenie nadawane przez kapitule odznaczeń przy PZŁ?
122323/09/2010Czy odwołanie do Zarządu Okręgowego PZŁ od uchwały Walnego Zgromadzenia wstrzymuje karę?
117805/08/2010Czy zawieszenie członka zarządu koła przez zarząd okręgowy w sprawowaniu swojej funkcji z powodu toczącej się przeciwko niemu sprawy karnej jest utratą zdolności sprawowania funkcji? Według ramowego statutu roz. 10 oddział 2 parag. 62 pkt 8 gdy zostanie zawieszony członek Zarządu na najbliższym walnym zgromadzeniu Koła powinien być wybrany na jego miejsce nowy członek zarządu?
116009/07/2010Czy uchwała ZO PZŁ o urlopowaniu ma moc wykonawczą również w prawach i obowiązkach członka względem koła?
113117/06/2010Okręgowa rada łowiecka w Lesznie "ma swój" obwód. Polują na nim tylko wybrani członkowie i ich rodziny. Czy fakt że obwód ten jest utrzymywany z naszych składek pozwala domniemywać że także nam, szarym członkom PZŁ przysługuje prawo do organizowana tam polowań? Jeśli tak, to do kogo powinienem się zwrócić z prośbą o wydanie odstrzału na w/w obwodzie? Do kogo powinienem się zwrócić z prośbą o udostępnienie planu finansowego i rozliczenia tego obwodu?
111907/06/2010Odbyłem staż w kole myśliwskim, zdałem egzaminy, uzyskałem członkostwo w PZŁ z wpisem o przynależności do koła na podstawie promesy. W związku z tym mam pytanie, czy ZK może nie przyjąć mnie do koła podając w uzasadnieniu że nie wykonałem poleceń zarządu w związku z pracami w łowisku? Czy KŁ po wydaniu takiej promesy może odmówić przyjęcia? Z innej strony czy uzasadnienie jest prawidłowe, bo jeżeli nie jestem członkiem KŁ a staż ukończyłem to jakie polecenia może mi wydawać ZK?
111502/06/2010Czy Nadzwyczajne WZ zwołane zgodnie z przepisami Statutu PZŁ może ująć w porządku obrad i może głosować absolutorium dla Zarządu koła, czy jest to uprawnienie jedynie Zwyczajnego WZ?
110826/05/2010Jakie konsekwencje powinien ponieść łowczy koła który nakazywał myśliwym przy wydawaniu odstrzału aby nie wpisywali do niego faktu pozyskania zwierzyny na polowaniu idywidualnym czyli wbrew Art. 42b Prawa Łowieckiego. Gdzie należy się zwrócić i kogo należy powiadomić o takiej działalności łowczego?
109817/05/2010Jestem członkiem niezrzeszonym i kupiłem broń. Czy mam obowiązek powiadomić o zakupie ZO PZŁ?
109613/05/2010Czy zarząd koła może odmówić przyjęcia do koła osoby nie posiadającej pozwolenia na broń?
108805/05/2010Statut przewiduje tryb odwoławczy uchwał WZ do Zarządu Okręgowego PZŁ, od uchwał ZO PZŁ w ramach nadzoru do Zarządu Głównego oraz do Sadów Powszechnych. Czy odwołanie od uchwały ZO PZŁ złożone w Zarządzie Głównym i Sądzie Powszechnym wykluczenia członka z koła wstrzymuje wykonanie uchwały WZ i ZO PZŁ?
108604/05/2010Na 28 członków koła, 17-stu członków wydało bardzo złą opinie na piśmie jednemu z naszych członków. Dwóch członków zarządu koła na nasz wniosek podpisało tą opinię i wysłali zainteresowanym. Właściciel ww. opinii zaskarża tych dwóch przedstawicieli zarządu koła i wygrywa proces. Po przegranym procesie, na Walnym Zebraniu naszego koła, uchwaliliśmy i przegłosowaliśmy zwrot kosztów tym dwóm kolegom jakie ponieśli na nasz wniosek. ZO unieważnia to głosowanie, a tych dwoje kolegów, którzy otrzymali zwrot kosztów sądowych z kasy naszego koła stawia w stan oskarżenia. Proszę o spojrzenie na powyższą sprawę z punktu widzenia prawa łowieckiego, jak i cywilnego.
103007/07/2008Ponad rok temu myśliwy został uznany za winnego za przestępstwo z art. 52 Prawa Łowieckiego, jednak nadal poluje i korzysta z pełni praw. ORD nie chce skreślić myśliwego z listy członków koła, gdyż ciągle czeka na wyrok z Sądu. Czy tylko ten dokument z Sądu stanowi podstawę do wykreślenia z listy członków koła i w jaki sposób koło formalnie ma otrzymać ten wyrok skazujący?
102704/07/2008KŁ zbierało od swoich członków składki do 31 grudnia. Po tym terminie dokonało przelewu na konto ZO PZŁ, przekazując jednocześnie listę członków, ze wskazaniem kto wpłacił a kto nie. ZO PZŁ żąda od koła wyegzekwowania pozostałych składek od członków, który nie dokonali wpłaty. Czy jest to zgodne ze Statutem PZŁ?
102104/07/2008W jaki sposób skutecznie można skreślić kolegę z listy członków koła, jeśli ma on zaległości względem koła i nie odbiera listów poleconych z wezwaniami do zapłaty?
102004/07/2008Zarząd Koła podpisał z biurem polowań umowę na organizację polowań dewizowych, ale łowczy bez wiedzy zarządu podpisał umowę z innym biurem popieranym przez ZO na polowanie w tym samym okresie. 1. Która umowa jest ważna? 2. Kto poniesie koszty odszkodowania w przypadku nie dojścia do skutku polowania dewizowego? 3. Czy ZO może sugerować z jakim biurem polowań zarząd koła ma podpisywać umowę?
100006/04/2008Znam kolegę, który od 5 lat nie opłaca składki na PZŁ. Jest czy nie jest jeszcze myśliwym?
93827/09/2007Koło ma obwód w okręgu częstochowskim, a siedzibę koło ma w okręgu katowickim. Do jakiego okręgu należą myśliwi tego koła, mieszkający w okręgu częstochowskim?
84030/04/2007Czy zasadne i obowiązkowe jest skonsultowanie projektu sztandaru z Komisją Etyki, Tradycji i Zwyczajów łowieckich Okręgowej Rady Łowieckiej oraz przedstawienie projektu sztandaru Okręgowej Radzie Łowieckiej do zaakceptowania?
78227/12/2006Na początku grudnia przelałem elektronicznie składkę za 2007 na PZŁ, koło ma sidzibę w okregu słupskim, a mieszkam w Gdyni okręg gdański. Od stycznia chcę polować indywidualnie na lisa, kiedy mogę zgłosić się do zarządu w Gdańsku po podbicie legitymacji?
poprzednia   1 2 [3] 4 5 6 z 6   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.