strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Zdzisław
Data: 04/07/2008
Publikacja: 05/07/2008
Pytanie: Zarząd Koła podpisał z biurem polowań umowę na organizację polowań dewizowych, ale łowczy bez wiedzy zarządu podpisał umowę z innym biurem na polowanie w tym samym okresie. Biuro to jest popierane przez Zarząd Okręgowy i ZO uznaje tę umowę za ważną. W związku z zaistniałą sytuacją proszę o udzielenie odpowiedzi:
1. Czy umowa podpisana przez łowczego Koła bez wiedzy Zarządu jest ważna;
2. Kto ewentualnie będzie ponosił koszty odszkodowania w przypadku nie dojścia do skutku polowania dewizowego;
3. Czy ZO może ingerować z jakim biurem polowań zarząd koła ma podpisać umowę w sprawie polowania dewizowego?

Odpowiedź:
Ad. 1
O ważności danej umowy dla koła decyduje zarząd i ZO PZŁ nie ma tu nic do powiedzenia. Łowczy nie mając upowżnienia zarządu do podpisania umowy, przekroczył swoje uprawnienia i zarząd nie musi brać za to odpowiedzialności. Zgodnie ze statutem PZŁ, taka umowa powinna być podpisana przez prezesa i innego członka zarządu. Zarzad może dać pełnomocnictwo jednej osobie do wystepowania w danej sprawie, a ZO PZŁ doskonale musiał zdawać sobie sprawę, że łowczy podpisując umowę z biurem popieranym przez ZO musiał mieć takie pełnomocnictwo. Jeżeli pełnomocnictwa nie było, to łowczy narażał sie na odpowiedzialność przed rzecznikiem i sądem łowieckim, bo przekroczył uprawnienia zapisane w statucie.

Ad. 2
Odszkodowanie wynikać może tylko z umowy i dodatkowo biuro musiałoby je wyprocesować w postępowaniu sądowym. W sądzie teoretycznie koło może przegrać, ale wówczas ma podstawę, żeby skarżyć o zwrot poniesionego odszkodowania od łowczego, również w postępowaniu i takie odszkodowanie od łowczego wygra.

Ad. 3
ZO PZŁ nie ma żadnych podstaw do ingerowania w decyzje zarządu koła odnośnie umów podpisanych przez koło. Koło jest niezależnym podmiotem prawnym i w sprawach pozaorganizacyjnych nie ma żadnego związku z organami PZŁ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.