strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Andrzej Filipiak
Data: 04/07/2008
Publikacja: 06/07/2008
Pytanie: Jeden z członków naszego koła zalega od ponad roku ze składkami oraz wpłatą za nieprzepracowane godziny w łowisku. Pisemne wezwania listem poleconym nie są odbierane. Statut nakłada na Zarząd koła uprzednie wezwanie do zapłaty, a dopiero potem skreślenie. Jak traktować fakt nieodbierania pism? W chwili obecnej następuje kumulacja zaległych kwot, których najpewniej już nie odzyskamy. Jakie procedury powinien przedsięwziąć zarząd koła?

Odpowiedź:
Zwrot nie odebranej przesyłki na adres członka, traktuje się jako skuteczne doręczenie. Mając potwierdzenie nie odebrania przesyłki z wezwaniem do zapłaty, można tego członka spokojnie skreślić z listy członków koła. Żeby mieć 100% pewności, co do adresu zamieszkania członka, można zapytać się o niego w ZO PZŁ, bo istnieje obowiązek powiadomienia ZO o zmianie miejsca zamieszkania (nie ma takiego obowiązku wobec koła). Jeżeli ZO ma taki sam adres członka, nie ma możiwości, żeby skreślony mógł się skutecznie odwoływać, czy to do ZO, czy też do sądu powszechnego.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.