strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Koło Łowieckie Nr 2 Leśnik w Lublinie
Data: 04/07/2008
Publikacja: 08/07/2008
Pytanie: Jestem skarbnikiem Koła. Zgodnie ze statutem składki na PZŁ zbieraliśmy do końca grudnia. W styczniu 2008 r. za tych członków, którzy zapłacili Koło dokonało przelewu składek na konto ZO PZŁ jak również przekazaliśmy pełny wykaz Członków Koła, z zaznaczeniem kto zapłacił a kto nie. W dniu 05.03.2008 r. otrzymaliśmy pismo z ZO w Białej Podlaskiej następującej treści:

"Zarząd Okręgowy PZŁ w Białej Podlaskiej przypomina Zarządom Kół Łowieckich o obowiązku wpłaty składki na PZŁ za Członków swojego Koła, którzy jeszcze składki tej nie opłacili.
Jeszcze raz przypominamy, że wynika to ze Statutu PZŁ obowiązującego od 01.01.2006 r. z & 181 pkt. 3 tj. członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na Zrzeszenie za pośrednictwem Koła macierzystego...." oraz pkt.5 tj. składka powinna być uiszczona w terminie do 31 grudnia na rok następny\" oraz & 65 pkt. 4 tj. ,,skarbnik (......) ściąga przypadające na rzecz Koła i Zrzeszenia składki i opłaty......".
Proszę zatem wyegzekwować składkę na PZŁ od Kolegów zalegających dotychczas z jej wpłatą i przesłać te składki wraz z listą wpłacających do dnia 01.03.2008 r."

Przeprowadziłem rozmowę telefoniczną z Łowczym Okręgowym w Białej Podlaskiej zwracając się z pytaniem: w jaki sposób mam wyegzekwować zalegle składki? Otrzymałem odpowiedź - że należne składki należałoby zapłacić z kasy Koła i poprzez np. nie wydawanie upoważnień do wykonywania polowania ściągnąć należności.

Nie rozumiem stanowiska ZO. W moim przekonaniu Koło wywiązało się i zakończyło przyjmowanie składek na PZŁ z dniem 31 grudnia i po tym terminie wydaje mi się, że nie pośredniczy w ściąganiu należności na PZŁ.

Proszę o wyrażenie swojej opinii na ten temat jak również interpretacji pisma ZO.

Odpowiedź:
Stanowisko ZO PZŁ jest absolutnie niewłaściwe. Obowiązki koła kończą się 31 grudnia i od tego momentu koło nie ma żadnej kompetencji odnośnie składek PZŁ. Składka PZŁ jest indywidualną sprawą członka PZŁ, a koło zostało wyznaczone statutem tylko do przekazania wpłaconych składek członków koła do ZO w określonym terminem. Jeżeli dany członek nie zapłacił do koła składki za PZŁ, to koło nie ma absolutnie obowiązku przekazywania za niego składki. Od 1 stycznia, to członek PZŁ ma się martwić o to, czy ma zapłaconą składkę, czy też nie. Statut PZŁ daje ZO prawo do upominania się o tę składkę, ale tylko wobec danego członka PZŁ, a nie jego koła. Mówi o tym par. 20 ust.2 statutu i łowczy okręgowy nie może wysługiwać się w tej sprawie kołem.

Oczywiście, gdyby członek koła dokonał wpłaty tej składki po 31 grudnia do koła, to należałoby ją przekazać do ZO, ale zgodnie ze statutem PZŁ, nie zapłacone składki na PZŁ ściąga ZO, a nie koło. Pismo ZO w tej sprawie do koła jest niezgodne ze statutem PZŁ, a rada udzielona przez łowczego okręgowego jest po prostu skandaliczna i wskazuje, że osoba, która w okręgu odpowiada za przestrzeganie prawa, namawia zarząd koła do jawnego łamania statutu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.