strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Deer35
Data: 10/07/2008
Publikacja: 14/07/2008
Pytanie: Czy poszkodowany może powołać pełnomocnika celem reprezentowania jego roszczeń w toczącym się postępowaniu przed Okręgowym Sądem Łowieckim?


Odpowiedź:
Regulamin postępowania dyscyplinarnego mówi o "pokrzywdzonym", a nie o "poszkodowanym". Pokrzywdzony ma prawo odwołać się od decyzji rzecznika o odmowie wszczęcia postępowania. Regulamin ten nic nie mówi o uczestnictwie pokrzywdzonego w rozprawie przed sądem, ale ponieważ w sprawach nie objętych tym regulaminem, można stosować pomocniczo przepisy kodeksu postępowania karnego, to pokrzywdzony może ustanowić swojego pełnomocnika i wnieść do sądu łowieckigo samodzielnie lub przez tego pełnomocnika, o przyznanie uprawnienia oskarżyciela posiłkowego.

Sąd powinien wyrazić zgodę, a wówczas oskarżyciel posiłkowy, czy jego pełnomocnik uzyskują uprawnienia strony.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.