strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Kary organizacyjne, rzecznik dyscyplinarny, sąd

NrDataTreść pytania
111702/06/2010Skoro dewizowca może podprowadzać tylko myśliwy z uprawnieniami selekcjonerskimi to co grozi, jeśli podprowadzał dewizowca myśliwy nie selekcjoner i kto poniesie odpowiedzialność: myśliwy, który podprowadzał czy członek ZK i jaka może być za to kara?
110421/05/2010Pewien warszawiak kupił pola bo byłym gospodarstwie rolnym w granicach naszego obwodu łowieckiego i złożył pozew do sądu o wprowadzenie zakazu polowania na swoich polach. Dodam, że są to pola (o pow 300ha), ugory nieogrodzone, przyległe do lasu w środku naszego obwodu. Czy żądania właściciela gruntu są zasadne? Czy sąd może orzec zakaz polowania? Jakie dokładnie przepisy to regulują.
110219/05/2010Czy ZO może odmówić przyjęcia na członka niezrzeszonego myśliwemu skazanemu dwoma prawomocnymi wyrokami sądowymi za kłusownictwo? Jaka jest ewentualnie droga odwoławcza dla takiego członka?
110018/05/2010Jakie konsekwencje groża Kołu Łowieckiemu (Łowczemu) za przekroczenie planu odstrzału o 1 sztukę?
108329/04/2010Myśliwy złożył do zarządu koła skargę i zażądał wyciągnięcia konsekwencji wobec kolegi, który doniósł na niego do łowczego o rzekomym pozyskaniu dzika. Co zarząd powinien zrobić w takiej sytuacji?
107822/04/2010Zwracam się z następującym problemem. Z przyczyn zawodowych zmuszony byłem opuścić Zebranie Walnego Zgromadzenia. Podczas jego trwania, a odbywało się 9 maja (piątek), rozdane zostało pismo z harmonogramem dyżurów pilnowania zasiewów kukurydzy. Według niego mój dyżur przypadał na noc z 11 na 12 maja br.(niedziela-poniedziałek). W żaden sposób jednak nie zostałem o tym fakcie poinformowany. Ani pisemnie, ani nawet telefonicznie. W piśmie tym istnieje informacja, że w razie nieuczestniczenia w dyżurze, zostanie nałożona kara w wysokości 10 PLN za każdą godzinę dyżuru. Zarząd zobowiązał myśliwych do dyżurowania przez 8 godzin. Czy wobec powyższego Zarząd ma prawo mnie ukarać?
106210/09/2008Czy Komenda Wojewódzka Policji może wydać pozwolenie na broń myśliwemu, który był wielokrotnie karany za kłusownictwo?
103310/07/2008Czy poszkodowany może powołać pełnomocnika celem reprezentowania jego roszczeń w toczącym się postępowaniu przed Okręgowym Sądem Łowieckim?
103007/07/2008Ponad rok temu myśliwy został uznany za winnego za przestępstwo z art. 52 Prawa Łowieckiego, jednak nadal poluje i korzysta z pełni praw. ORD nie chce skreślić myśliwego z listy członków koła, gdyż ciągle czeka na wyrok z Sądu. Czy tylko ten dokument z Sądu stanowi podstawę do wykreślenia z listy członków koła i w jaki sposób koło formalnie ma otrzymać ten wyrok skazujący?
102807/07/2008Czy zgodna ze statutem PZŁ jest uchwała, w której za niewykonanie odstrzału 1 lisa w sezonie łowieckim grożą sankcje finansowe?
100913/04/2008Myśliwy skreślony z listy członków koła przez WZ odwołał się do ZO, który nakazał ponowne rozpatrzenie, ale tymczasem Sąd Łowiecki zawiesił go w prawach członka PZŁ na okres 1,5 roku. Czy można skierować sprawę na WZ w tym okresie w bieżącym roku, czy ma się to odbyć po okresie zawieszenia?
100713/04/2008Czy delegata na zjazd okręgowy i członków komisji rewizyjnej obejmuje §156 Statutu PZŁ (zakaz karania przez zarząd)?
98701/02/2008Jak powinien postąpić prowadzący polowanie w sytuacji, gdy jeden z 5 naganiaczy -myśliwy i jednocześnie członek Zarządu Koła, bez wiedzy i zezwolenia prowadzącego polowanie strzelił dzika w miocie w trakcie pędzenia?
98428/01/2008Łowczy poprosil mnie o wykonanie pewnej pracy w łowisku, której z braku czasu i pogody nie zrobiłem tego i że zrobie to w późniejszym terminie, ale zrzad zdecydował mi nie wydać odstrzalu. Czy zarząd może taka decyzje podjąć?
98023/01/2008Czy ekwiwalent za zwierzynę bezprawnie pozyskaną powinien być ściagany na podstawie decyzji administracyjnej nadleśniczego, czy też należy występować do sądu cywilnego o zasadzenie tego ekwiwalentu na rzecz nadleśnictwa jako zarządcy obwodu łowieckiego?
97717/01/2008Proszę o precyzyjną odpowiedź jaki dzik jest lochą w kontekście prowadzenia dochodzenia za strzelenie dzika w wieku ok. 3 lat.?
97517/01/2008Od kiedy biegnie okres trwania kary nagany i czy dopiero po 3 latach zainteresowany może składać wniosek do Okręgowego Sądu Łowieckiego o anulowanie trwania dalszych 2 lat kary?
96703/01/2008Czy jest jakiś zapis w prawie, który nakazuje w określonym czasie odstawienie tuszy do skupu?
96503/01/2008Czy po zapadnięciu wyroku przez Główny Sąd Łowiecki przysługuje prawo odwołania, jeżeli tak to do kogo?
96403/01/2008Czy nowo powołany zastępca Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego powinienem być przeszkolony odnośnie swoich praw i obowiązków, jeżeli tak to przez kogo?
poprzednia   3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 z 15   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.