strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Stanisław
Data: 10/09/2008
Publikacja: 19/09/2008
Pytanie: Jeden z kolegów był wielokrotnie karany za kłusownictwo, za strzelenie klępy w okresie ochronnym, za co otrzymał kilka wyroków sądowych, które na dzień dzisiejszy uległy przedawnieniu. W związku z powyższym czy takiemu myśliwemu Komenda Wojewódzka Policji powinna wydać pozwolenie na broń?

Odpowiedź:
Jak miał wyroki, to mogły ulec zatarciu, a nie przedawnieniu. Jeżeli wyroki zostały zatarte, to ma pełne prawo do otrzymania pozwolenia na broń.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.