strona główna forum dyskusyjne


Pytał: CZEREP
Data: 04/05/2010
Publikacja: 05/05/2010
Pytanie: Na 28 członków koła, 17-stu członków wydało bardzo złą opinie na piśmie jednemu z naszych członków. Dwóch członków zarządu koła na nasz wniosek podpisało tą opinię i wysłali zainteresowanym władzą. Właściciel tej złej opinii zaskarża tych dwóch przedstawicieli zarządu koła i wygrywa proces twierdząc iż oni we dwoje wystawili taką opinię, a sąd nie wziął nas, opiniodawców pod uwagę. Po przegranym procesie, na Walnym Zebraniu naszego koła, uchwaliliśmy i przegłosowaliśmy zwrot kosztów tym dwóm kolegom jakie ponieśli na nasz wniosek. ZO unieważnia to głosowanie, a tych dwoje kolegów, którzy otrzymali zwrot kosztów sądowych z kasy naszego koła stawia w stan oskarżenia. Proszę o spojrzenie na powyższą sprawę z punktu widzenia prawa łowieckiego, jak i cywilnego.

Odpowiedź:
Wystawienie opinii jest kompetencją zarządu, a nie członków koła i niezależnie od tego jaką, nawet pisemną, opinię wystawili członkowie wszyscy inni członkowie koła, to za opinię odpowiada zarząd. Jeżeli zarząd nie przyjął tej opinii na swoim posiedzeniu i nie zapisał w protokole o udzieleniu takiej, a nie innej opinii, to dwóch członków zarządu, którzy podpisali się pod opinią bierze za nią odpowiedzialność i nie można się dziwić, że jeżeli była nieprawdziwa, to sąd powszechny przyznał racje opiniowanemu. Nie wiem, czy obwinieni tłumaczyli się, że była to opinia zarządu, a nie ich dwóch, bo wtedy oskarżanym przez opiniowanego byłoby koło.

ZO słusznie podważył uchwałę o wydatkowanie pieniędzy koła na prywatne procesy członków zarządu. Skarżący skarżył dwie osoby fizyczne, a nie koło za opinię, a za taki proces nie powinno płacić koło. Co innego, gdyby była to opinia wystawiona przez koło. Z opisu wynika, że 17 członków koła miało o jednym członku złą opinie, a w ich imieniu opinie podpisało 2 członków zarządu. W całej sprawie koła w ogóle nie ma.

Co do oskarżeń wobec tych dwóch członków zarządu, to trudno się wypowiadać, nie znając zarzutów i procedur, w jakich organa okręgowe wystąpiły przeciwko tym osobom.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.