strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Nowak Mirek
Data: 05/05/2010
Publikacja: 07/05/2010
Pytanie: Statut przewiduje tryb odwoławczy uchwał WZ do Zarządu Okręgowego PZŁ, od uchwał ZO PZŁ w ramach nadzoru do Zarządu Głównego oraz do Sadów Powszechnych. Czy odwołanie od uchwały ZO PZŁ złożone w Zarządzie Głównym i Sądzie Powszechnym wykluczenia członka z koła wstrzymuje wykonanie uchwały WZ i ZO PZŁ?Odpowiedź:
Nie, ponieważ nie są to odwołania. Odwołanie jest jedno i jeżeli od uchwały WZ złoży się odwołanie do ZO PZŁ, to uchwała WZ jest wstrzymana i wykluczenie jeszcze nie nastąpiło. Jeżeli jednak ZO PZŁ nie uwzględni odwołania, to uchwała WZ staje się z dniem podjęcia uchwały ZO PZŁ prawomocną.

Do ZG PZŁ pisze się wniosek o zajęcie się uchwałą ZO PZŁ i poprzedzającą ją uchwałą WZ w trybie nadzoru, opisaną w par. 173 Statutu PZŁ. Taki wniosek nie wstrzymuje wykonania uchwały WZ. Pozew do sądu jest poza uregulowaniami statutowymi i można go złożyć po uprawomocnieniu się uchwały WZ, czyli jak ZO PZŁ nie uwzględni odwołania.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.