strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Adrian K.
Data: 19/05/2010
Publikacja: 21/05/2010
Pytanie: Czy ZO może odmówić przyjęcia na członka niezrzeszonego myśliwemu skazanemu dwoma prawomocnymi wyrokami sądowymi za kłusownictwo? Obecnie myśliwy ten nie należy do żadnego koła i ma na wokandzie kolejną sprawę za kłusownictwo. Jaka jest ewentualnie droga odwoławcza dla takiego członka?

Odpowiedź:
Formalnie rzecz biorąc ZO mógłby odmówić, bo podejmuje uchwałę o przyjęciu na członka niestowarzyszonego i może ona nie uzyskać większości, ale raczej nie należy się tego spodziewać, bo nie przyjęcie oznaczałoby wykluczenie z PZŁ, a statut nie przewiduje wykluczenia na skutek takiej odmownej uchwały ZO.

Osoba skazana za kłusownictwo traci prawa członka. Zrzeszenia na podstawie uchwały ZO i par.20 ust.1 pkt 2 statutu i nie ma potrzeby rozpatrywania sprawy nadania mu statusu niestowarzyszonego. Podobnie jest, kiedy ma kolejną sprawę o kłusownictwo. Jeżeli jednak wyroki miał dawno i zostały one zatarte, nie można ich brać pod uwagę w momencie nadawania statusu niestowarzyszonego.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.