strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Parto
Data: 27/05/2010
Publikacja: 29/05/2010
Pytanie: Czy plan polowań zbiorowych mieści się w pojęciu par. 53 pkt.6 i 10 Statutu PZŁ jako wyłączna kompetencja Walnego Zgromadzenia?

Odpowiedź:
Nie, nie mieści się. Jest to wobec tego kompetencja zarządu. WZ może jednak w planie gospodarczym np. zabronić polowań zbiorowych w danym kompleksie leśnym, albo nakazać, że polowań zbiorowych ma być np. 8, ale szczegółowy plan, tj. teren polowania, prowadzący, zwierzyna do strzelenia, etc. jest już kompetencją zarządu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.