strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Polowania zbiorowe

NrDataTreść pytania
139708/04/2011W trakcie rozprowadzania myśliwych z miotu wyszły dziki, czterech kolegów jeszcze nie zajęła swoich stanowisk, kierownik polowania zezwala na strzelanie. Po polowaniu łowczy ocenia naganny sposób prowadzenia polowania przez kierownika a na koniec prezes koła gani łowczego że takie sprawy powinny być poruszane na zebraniu zarządu. Kto ma rację?!
138831/03/2011Na odprawie prowadzący wymienił bażanty i lisy na które będziemy polować. W trakcie jednego miotu wyskakuje dzik i dwóch kolegów strzela z śrutu do dzika który uchodzi. Dochodzą go i dostrzelił go jeden z breneki. Dzik wpisany zostaje do książki wyjść polowań indywidualnych przy zarządzie koła. Jakie złamano przepisy i jakie mogą być konsekwencje?
138123/03/2011W jakiej uchwale jest zapisane, że osoba nie mająca 18 lat może przebywać na polowaniu zbiorowym. Mój tato zawsze brał mojego brata który jest niepełnoletni na polowania a ostatnio prezes koła znalazł niby ustawę o tym, że nie wolno zabijać zwierząt w obecności nieletnich.
136628/02/2011Jakie dokumenty musi posiadać myśliwy by mógł uczestniczyć w polowaniu zbiorowym oraz czy może brać udział w polowaniach zbiorowych i indywidualnych jeżeli ma nie podbitą przez Zarząd Okręgowy legitymację PZŁ?
135814/02/2011Czy nie posiadając ważnego odstrzału indywidualnego myśliwy może uczestniczyć i polować na polowaniu zbiorowym?
134028/01/2011Czy zarząd koła może podjąć uchwałę zakazującą odstrzału loch na polowaniu zbiorowym, skoro rozporządzenie ministra rolnictwa stanowi jasno, że na lochy polujemy od 15 sierpnia do 15 stycznia?
133828/01/2011Czy zarząd koła, organizujący szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu, może odmówić myśliwemu, który nie uczestniczył w tym szkoleniu, udziału w polowaniach zbiorowych oraz indywidualnych (nie wydanie odstrzału)?
133628/01/2011Czy na terenie obwodu łowieckiego mogą się znajdować prywatne ambony (zamknięte) będące własnością (wybudowane) myśliwych należących do koła dzierżawiącego ten obwód? Należy rozumieć przez to że żaden inny myśliwy nie może z nich korzystać?
132010/01/2011WZ Koła podjęło Uchwałę o treści: "Myśliwy winien uczestniczyć w co najmniej połowie odbytych polowań zbiorowych. Nieusprawiedliwiona nieobecność w tych polowaniach jest powodem nałożenia przez Zarząd Koła wpłaty 80zł za każde nieusprawiedliwione polowanie". Czy ww. zapis jest zgodny ze Statutem PZŁ?
123130/09/2010Czy Zarząd Koła może ująć w planie polowań zbiorowych polowanie tylko dla wyznaczonej grupy np. członków ORŁ, szacujących itp. według &8 Statutu PZŁ?
122222/09/2010Jak należy postąpić jeżeli na polowaniu zbiorowym dewizowym przekroczono plan byków o 4 sztuki a następnie w protokole z polowania wykazano je jako łanie. Pytanie czy jest to bezprawne pozyskanie zwierzyny? Kto ponosi za to odpowiedzialność np. w kontekście zapłacenia rekompensaty do skarbu państwa skoro żaden myśliwy nie został za to ukarany.
116622/07/2010Czy jest zgodne i możliwe iż na polowaniu zbiorowym i ujętym w kalendarzu polowań jako wyłącznie na lisa, łowczy koła daje możłiwość wykonania odstrzału bażantów przez myśliwych w poszczególnych grupach, jednak warunkiem jest posiadanie przez myśliwego odstrzału indywidualnego na bażanty.
116209/07/2010Jakie stanowisko powinien zajmować myśliwy, który nie losował numerków na polowaniu zbiorowym, na własną prośbę i za zgodą prowadzącego polowanie?
115407/07/2010Proszę o ustosunkowanie się do postawy myśliwego, który prowadził polowanie zbiorowe. Podczas odprawy przed polowaniem powiedział, cytuję "słuchajcie stare dziadki, dzisiaj ja prowadzę polowanie (wspomnę że prowadzący to leśniczy z terenu polowania) i wy dzisiaj nie będziecie losowali stanowisk, bo nie mam zamiaru czekać na was po pół godziny zanim zejdziecie ze stanowisk. Będę stawiał was tam gdzie ja będę chciał" - koniec cytatu. Jeden ze starszych myśliwych (75lat) zaprotestował, że on chce losować stanowiska, lecz prowadzący to zignorował. Prowadząc polowanie stawiał tych starszych myśliwych (3 osoby) tam gdzie chciał i sam stawał tam gdzie chciał. W mojej opinii w/w zachowanie było niedopuszczalne.
114228/06/2010Czy prowadzący polowanie zbiorowe na odprawie myśliwych zezwalając na używanie lunet na broni, podjął właściwą decyzję w trakcie polowania wykluczając myśliwego z dalszego polowania stwierdzając że używana przez niego nastawna luneta od 2.5-10x56 ustawiona na powiększenie 3 nie spełnia warunków zawartych w regulaminie?
112209/06/2010Czy dziecko, np. 5-letnie może uczestniczyć w polowaniu zbiorowym (np. z ojcem na stanowisku)?
111702/06/2010Skoro dewizowca może podprowadzać tylko myśliwy z uprawnieniami selekcjonerskimi to co grozi, jeśli podprowadzał dewizowca myśliwy nie selekcjoner i kto poniesie odpowiedzialność: myśliwy, który podprowadzał czy członek ZK i jaka może być za to kara?
111127/05/2010Na polowaniu zbiorowym koszty naganki pokrywane są z kasy koła. Jakich formalności należy dopełnić wobec urzędu skarbowego (podatek, pit). Czy musi być sporządzona osobna umowa z naganiaczami?
111027/05/2010Czy plan polowań zbiorowych mieści się w pojęciu par. 53 pkt.6 i 10 Statutu PZŁ jako wyłączna kompetencja Walnego Zgromadzenia?
109105/05/2010Właściciel (dzierżawca) obrębu hodowlanego - gospodarstwa rybnego powołując się na art. 13 ust. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym (wstęp do obrębu hodowlanego wymaga uzgodnienia z uprawnionym do rybactwa) wprowadził dla myśliwych zakaz wejścia na teren stawów - część obwodu. Jako podstawę podał opinię jakiegoś profesora na temat wirusa karpi KHV - (dane o wirusie- http://www.vetpol.org.pl/11_02.pdf). Ma to na celu zapobieżenie ewentualnemu przypadkowi przyniesienia przez myśliwego lub psa tego wirusa do jego stawów. Wirus ten nie znajduje się na wykazie chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zgłaszania, zwalczania i rejestracji (Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt...). W przypadku gdyby znajdowała się w tym wykazie wojewoda na wniosek powiatowego inspektora może wprowadzać różne zakazy wynikające z tej ustawy. Problem ten dotyczy mojego koła, około 70 ha praktycznie jedynego zbiornika do polowań i sąsiedniego koła około 600 ha. Czy w oparciu o ten przepis właściciele obrębów hodowlanych mogą zakazać wstępu i wykonywania polowania?
poprzednia   1 2 3 [4] 5 6 7 8 z 8   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.