strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Waldemar Jaczyński
Data: 28/06/2010
Publikacja: 30/06/2010
Pytanie: Czy prowadzący polowanie zbiorowe na odprawie myśliwych zezwalając na używanie lunet na broni, podjął właściwą decyzję w trakcie polowania wykluczając myśliwego z dalszego polowania stwierdzając że używana przez niego nastawna luneta od 2.5-10x56 ustawiona na powiększenie 3 nie spełnia warunków zawartych w regulaminie?

Odpowiedź:
Myśliwy miał prawo używać lunety nastawnej ustawionej na 3. Prowadzący nie miał prawa mu tego zabronić, a dodatkowo karać go wykluczeniem z polowania. Sprawą powinien zając się zarząd koła, a jeżeli zarząd poprze prowadzącego, to myśliwy powinien zwrócić się do ZO, aby w trybie nadzoru uchylił stanowisko zarządu zakazujące używania lunety nastawnej ustawionej na 3 (lub mniej) na polowaniu zbiorowym.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.