strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Wojciech Rachwał
Data: 09/07/2010
Publikacja: 20/07/2010
Pytanie: Jakie stanowisko powinien zajmować myśliwy, który nie losował numerków na polowaniu zbiorowym, na własną prośbę i za zgodą prowadzącego polowanie?

Odpowiedź:
Z formalnego punktu widzenia nie ma możliwości nie brania udziału w losowaniu,
choć nie jest to w prawie zakazane. Jeżeli zezwoli na to prowadzący, to od niego zależy, gdzie będzie stawiał osobę bez kartki. Prawdopodobnie prośba o nie branie udziału w losowaniu była spowodowana obawą o zbyt dużo chodzenia pomiędzy stanowiskami i w tym wypadku prowadzący powinien tak stawiać tę osobę, żeby jak najmniej zmęczyła się ona przechodząc ze stanowiska na stanowisko.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.