strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Artur
Data: 22/07/2010
Publikacja: 26/07/2010
Pytanie: 1. Czy obwiniony na rozprawie sądowej OSŁ może przedstawić lub zaproponować swoich świadków?
2. Jeżeli tak, to czy musi wcześniej o tym powiadomić sąd? W jakiej formie i czy musi uzasadnić powołanie tych świadków?

Odpowiedź:
Obwiniony ma prawo składania wniosków dowodowych przez cały czas postępowania przed OSŁ. Nie musi o tym wcześniej powiadamiać sądu, po prostu zgłasza taki wniosek, kiedy uzna to za stosowne. Zgodnie z § 49 ust.3 Regulaminu postępowania dyscyplinarnego w PZŁ, ..."Strony mogą zadawać pytania świadkom i biegłym, składać oświadczenia odnośnie każdego dowodu oraz w miarę przeprowadzania dowodów zgłaszać nowe wnioski dowodowe."...

Sąd odmawiając obwinionemu przeprowadzenia jakiegoś dowodu, musi wydać na tę okoliczność postanowienie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.