strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Kary organizacyjne, rzecznik dyscyplinarny, sąd

NrDataTreść pytania
137721/03/2011Mam mały problem z pozwoleniem na broń ponieważ kiedyś byłem karany. Minęło już 8 lat od tego wyroku, złożyłem wiec wszystkie papiery dotyczące uzyskania pozwolenia na broń ale niestety ich decyzja była odmowna. Chciałbym się dowiedzieć ile czasu mam jeszcze czekać aż będę mógł ubiegać się ponownie ale żeby nie dostać takiej samej odpowiedzi.
136428/02/2011Czy prowadzący polowanie zbiorowe może nakładać kary pieniężne na uczestników polowania np. za strzał do zająca znajdującego się w odległości powyżej 40 m "za każdy metr 100zł"?
135914/02/2011Czy myśliwy w którego sprawie toczy się postępowanie wyjaśniające z wstrzymanym odstrzałem na polowanie indywidualne może brać czynny udział w polowaniu zbiorowym?
134303/02/2011Czy prowadzący polowanie zbiorowe może ustalić karę finansową za postrzelenie i zastrzelenie psa biorącego udział w polowaniu (pies pracujący w miocie)?
132010/01/2011WZ Koła podjęło Uchwałę o treści: "Myśliwy winien uczestniczyć w co najmniej połowie odbytych polowań zbiorowych. Nieusprawiedliwiona nieobecność w tych polowaniach jest powodem nałożenia przez Zarząd Koła wpłaty 80zł za każde nieusprawiedliwione polowanie". Czy ww. zapis jest zgodny ze Statutem PZŁ?
131910/01/2011Czy myśliwy ukarany przez sąd powszechny za znęcanie się nad żywą, ranną sarną może pełnić w kole funkcję prezesa? Czy etyczne jest, że prezes sam od siebie kupuje bażanty i zasiedla łowisko?
131810/01/2011Kolega jest członkiem PZŁ od maja 2010 roku. Był dwukrotnie karany przez sąd i skazany prawomocnym wyrokiem "za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu...". Kary zostały już zatarte, jednakże komendant odmówił wydania pozytywnej decyzji dotyczącej pozwolenia na broń. W uzasadnieniu powoływał się na zatarte wyroki. Jaka jest szansa uzyskania pozwolenia na broń myśliwską w tym przypadku i ewentualnie kiedy.
129920/12/2010Koła w prezencie od jednego z zaprzyjaźnionych Kolegów otrzymało szczeniaka pointera (4-m-ce z rodowodem), na jednym ze spotkań pytano kolegów kto chce psa i jeden z nich się zdecydował. Wraz z psem otrzymał jego dokumenty wystawione już na swoje nazwisko. Niestety pies miał wadę zgryzu (nie nadawał się do hodowli jako reproduktor) był również psem bez pasji łowieckiej. W wieku 1,5 roku kolega ten dał praktycznie w prezencie tego psa obcemu myśliwemu u którego jest na posesji (nie poluje). Po roku od wydania psa Zarząd Koła wystąpił do kolegi który wychowywał psa o zapłatę rekompensaty za psa w wysokości 1200 zł twierdząc iż pies był własnością Koła. Przez okres 1,5 roku koło nie przekazywało żadnych pieniędzy na utrzymanie psa. Kolega ten odwołał się od tej decyzji do WZ. Ponieważ WZ nie miało jeszcze miejsca odwołanie nie zostało jeszcze rozpatrzone. Jednak Decyzją Zarządu kolega ten został poinformowany iż nie uzyska upoważnienia do odstrzału indywidualnego na sarny kozły do czasu gdy nie zapłaci za psa. Czy postępowanie Zarządu jest w tym wypadku zgodne z przepisami?
129125/11/2010Sąd łowiecki orzekł karę 1 roku zawieszenia w prawach i 2 lat kary dodatkowej zakazu pełnienia funkcji. Wydawało mi się, że kara dodatkowa zaczyna swój bieg po odbyciu kary podstawowej, ale nie mogę tego potwierdzić. Od kiedy liczy się bieg kary dodatkowej?
124615/10/2010Czy WZ Koła może podjąć uchwałę dot. przepadku trofeum na rzecz Koła za otrzymanie 2 punktów czerwonych? Czy można karać dwukrotnie myśliwego za ten sam czyn? ZO ukarał go zawieszeniem...
124112/10/2010Czy decyzja komendanta głównego policji o cofnięciu pozwolenia na broń jest ostateczna? Czy można się od niej odwołać do sądu administracyjnego i czy takie odwołanie wstrzymuje tą decyzję?
123705/10/2010W minionym sezonie strzeliłem jelenia byka , którego wieniec został wyceniony na jeden punkt czerwony. Był to mój pierwszy punkt czerwony odkąd posiadam uprawnienia selekcjonerskie (6 lat). W związku z tym od zarządu okręgowego otrzymałem upomnienie. Zarząd Koła postanowił także ukarać mnie za ten jeden punkt czerwony wstrzymaniem odstrzału na jelenie byki. Moje pytanie brzmi: czy zarząd koła mógł ukarać mnie wstrzymaniem odstrzału pomimo otrzymanej wcześniej kary od zarządu okręgowego?
122222/09/2010Jak należy postąpić jeżeli na polowaniu zbiorowym dewizowym przekroczono plan byków o 4 sztuki a następnie w protokole z polowania wykazano je jako łanie. Pytanie czy jest to bezprawne pozyskanie zwierzyny? Kto ponosi za to odpowiedzialność np. w kontekście zapłacenia rekompensaty do skarbu państwa skoro żaden myśliwy nie został za to ukarany.
121210/09/2010Zarząd Koła ukarał myśliwego karą zawieszenia na 3 miesiące. Zainteresowany odwołał się do WZ, które uwzględniło odwołanie. W tej sytuacji Zarząd postanowił wymierzyć karę nagany. Czy uchwała WZ kończy bieg sprawy, czy Zarząd może dalej karać w tej samej sprawie?
120302/09/2010Czy myśliwemu który otrzymał 2 czerwone punkty za jelenia byka i 1 czerwony punkt za rogacza można dać odstrzał na rogacza?
117704/08/2010Przeciwko koledze toczy się postępowanie dyscyplinarne. Czy prawo do wglądu do materiałów postępowania w szczególności zeznań świadków przysługuje oskarżonemu? Jaka jest podstawa prawna na którą można się powołać żądając ww. dokumentów?
117127/07/2010Rzecznik dyscyplinarny umorzył postępowanie wszczęte z mojej inicjatywy przeciwko zarządowi koła. Odwołałem się od tej decyzji do Sądu Łowieckiego, wiem że jego decyzja będzie ostateczną, jednak nie zamierzam pogodzić się z postanowieniem podtrzymujacym decyzję rzecznika, gdyż ta rażąco narusza statut Zrzeszenia.
116822/07/20101. Czy obwiniony na rozprawie sądowej OSŁ może przedstawić lub zaproponować swoich świadków? 2. Jeżeli tak, to czy musi wcześniej o tym powiadomić sąd? W jakiej formie i czy musi uzasadnić powołanie tych świadków?
112815/06/2010Czy Zarząd Koła może wstrzymać myśliwemu odstrzał indywidualny w związku z toczącym się postępowaniem dyscyplinarnym do czasu jego zakończenia? Czy może poinformować w ww. sprawie zainteresowanego w formie ustnej czy musi być na piśmie? Czy zarząd koła w trakcie toczącego się postępowania wyjaśniającego nie ma obowiązku poinformować zgłaszającego o wynikach postępowania na piśmie ani ustnie?
111802/06/2010Jak należy rozumieć art. 52 prawa łowieckiego, który brzmi: "Kto strzela do zwierzyny innej lub w większej ilości niż w upoważnieniu podlega..." a) co jeśli mam w odstrzale byka a strzelę łanie lub cielaka? b) co jeśli mam odyńca a strzelę loche, oczywiście np. w listopadzie? c) co jeśli mam warchlaka w odstrzale a strzelę przelatka lub odyńca? Czy można w tej sytuacji zastosować art.52?
poprzednia   2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 z 15   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.