strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Witold Obniski
Data: 27/07/2010
Publikacja: 29/07/2010
Pytanie: Rzecznik dyscyplinarny umorzył postępowanie wszczęte z mojej inicjatywy przeciwko zarządowi koła. Odwołałem się od tej decyzji do Sądu Łowieckiego, wiem że jego decyzja będzie ostateczną, jednak nie zamierzam pogodzić się z postanowieniem podtrzymujacym decyzję rzecznika, gdyż ta rażąco narusza statut Zrzeszenia. Proszę więc o podpowiedź co należy zrobić dalej, aby jednak nadać właściwy bieg sprawie , a więc nie dopuścić do uprawomocnienia się tego postanowienia.

Odpowiedź:
Nie znam szczegółów sprawy, ale domyślam się, że ORD umorzył postępowanie, ponieważ nie jest on uprawniony do wszczynania postępowań przeciwko organom koła. ORD prowadzą postępowania TYLKO przeciwko osobom fizycznym członkom Zrzeszenia. Jeżeli więc zarząd podejmował decyzje, za które domaga się teraz Kolega ukarania członków zarządu, to sprawa jest beznadziejna.

Jeżeli OSŁ orzeknie, że umorzenie było prawidłowe, umorzenie się uprawomocni i w praktyce nie ma możliwości podważenia tego orzeczenia. Jest wprawdzie skarga nadzwyczajna do prezes GSŁ lub przewodniczącego ZG, ale nie rokuję jej szans.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.