strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Myśliwy
Data: 05/08/2010
Publikacja: 05/08/2010
Pytanie: Czy zawieszenie członka zarządu koła przez zarząd okręgowy w sprawowaniu swojej funkcji z powodu toczącej się przeciwko niemu sprawy karnej jest utratą zdolności sprawowania funkcji? Według ramowego statutu roz. 10 oddział 2 parag. 62 pkt 8 gdy zostanie zawieszony członek Zarządu na najbliższym walnym zgromadzeniu Koła powinien być wybrany na jego miejsce nowy członek zarządu?

Odpowiedź:
Bezpośrednia odpowiedź brzmi nie. Nie oznacza to jednak, że koło nie może wybrać na tę funkcje innej osoby. Musi jednak na WZ odwołać z funkcji osobę zawieszona przez ZO i wybrać na to stanowisko inną osobę.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.