strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Artur Burza
Data: 22/10/2003
Publikacja: 02/10/2005
Pytanie: Czy od decyzji uchylenia uchwały WZ przez ZO, może odwołać się Zarząd Koła czy musi to być WZ?

Odpowiedź:
Nie ma możliwości odwołania się od decyzji ZO podjętej w drugiej instancji. Decyzja ZO jest ostateczna, ale istnieje tzw. instytucja nadzoru i w ramach tego nadzoru Okręgowa Rada Łowiecka może uchylić decyzję ZO, w przypadku jej niezgodności z prawem i Statutem oraz w przypadku ujawnienia istotnych dla sprawy okoliczności, które nie były znane przy podejmowaniu tych uchwał. Do ORŁ może wystąpić zarząd koła z wnioskiem o rozpatrzenie sytuacji w trybie nadzoru, wskazując na niezgodne z prawem działanie ZO, lub wskazując na nowe fakty, których nie rozpatrywał ZO.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.